Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Tillämpa skyddsjakt på skarv även i Mälaren

Mälaren är en fantastisk plats med en lång kulturell historia och en fantastisk biologisk mångfald. Med sin unika natur och artrikedom klassas Mälaren som ett riksintresse. Idag hotas denna miljö av skarvens utbredning. Därför anser vi i Centerpartiet i Region Stockholm att Mälaren måste ingå i Länsstyrelsens förvaltningsplan för skarv.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattörerna vill utöka skyddsjakten av skarv till Mälaren, något Länsstyrelsen beslutar om.

Bild: Markus Boberg

Annons

Antalet skarvar har de senaste åren ökat i Stockholms län. Den orsakar både skada på natur och egendomar. Öar där skarven bosätter sig dör. Träd, vegetation och omkringliggande vatten och miljö förstörs och förfulas. Skarven driver också bort sjöfåglar och äter upp stora mängder fisk, på andra fåglars bekostnad.

På grund av de stora skador som skarven orsakar har den också debatterats flitigt de senaste åren, där fokus har legat på hur den har brett ut sig och förstört hela öar i Stockholms skärgård. Men väldigt lite fokus har legat på att skarven också finns och gör skada i Mälaren där den skadar det lokala näringslivet och påverkar folks vilja och möjlighet att bo och verka i vissa områden.

Annons

2019 fanns runt 3 000 aktiva skarvbon i Mälaren vilket lågt räknat leder till att cirka 12 000 skarvar kläcks. Det är tillräckligt för att fågeln ska inverka på och förstöra hela ekosystem runtom i Mälaren, vilket är extra påtagligt för det småskaliga yrkesfisket och sportfisket. Fiskeredskap och fångst förstörs och under senare år har både fiskare och forskare upplevt hur fångsterna minskat.

Annons

För att motverka skarvens påverkan på fisken och naturen har Länsstyrelsen i Stockholm en förvaltningsplan för skarv i Stockholms län. Planen innefattar ett mål om att minska antalet skarvbon i skärgården till ungefär hälften av nuvarande bestånd. För att nå detta mål har man tagit fram olika metoder för att kontrollera och minska beståndet, som äggbehandling och olika former av skyddsjakt. Länsstyrelsen kartlägger också mängden skarv i Stockholms skärgård, vilket är en viktig del av arbetet för att rätt åtgärder ska sättas in.

Risken är därför att insatser i skärgården får skarven att förflytta sig in till Mälaren där samma insatser och kontroll inte finns.

Förvaltningsplanen är ett viktigt verktyg för att minska skarvens påverkan, men i nuläget omfattar den bara Stockholms skärgård. Risken är därför att insatser i skärgården får skarven att förflytta sig in till Mälaren där samma insatser och kontroll inte finns.

För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att skydda och värna Mälarens unika naturliv och näringar. Vi måste därför ha en tydlig och effektiv plan för hur skarven ska minska i antal även i Mälaren. Ett fösta steg är att inkludera Mälaren i Länsstyrelsens förvaltningsplan för skarv, samt att sätta ett mål om att minska antalet skarvbon i Mälaren till hälften. Regionen borde även ha ett samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund för att få en ordentlig samordning. Vi har inte råd att förlora den biologiska mångfald som Mälaren ger oss.

Gustav Hemming (C), Gruppledare i Region Stockholm

Tage Gripenstam (C), Kommunalråd i Södertälje

Raili Nilsson (C), Gruppledare i Salem

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan