Annons

Annons

Annons

Annons

Festivalsommar 2022

Insändare
Fler invånare innebär ökad samhällsbelastning

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Konsert med Johan Boding under 100 000-festen.

Bild: Leif Granlind

Annons

Helgen före midsommar firade Södertälje kommun i dagarna tre att dess invånarantal nu kan skrivas sexsiffrigt: i kommunen bor numera drygt 100 000 människor.

Jag missunnar inte någon att festa lite extra. Jämna siffror brukar i olika sammanhang inbjuda till firanden och högtidlighållanden av skilda slag. Frågan är dock om befolkningsökningen är något odelat positivt (bortsett från att den kan tolkas som att alltfler önskar bo och verka i vår kommun).

Annons

Annons

Fler människor innebär ofrånkomligt ökad belastning på centrala samhällsresurser av typ polis och rättsväsende, vård och omsorg, utbildningsinstitutioner, den sociala apparaten, kommunikationsnätet inklusive gator, vägar och broar etcetera.

Ett samhälle som växer förutsätter vidare såväl en uppgradering av befintliga resurser som tillskapandet av nya – något som inte nödvändigtvis alltid kan ske helt smärtfritt.

Jag känner mig tämligen säker på att champagnekorkarna smällde ljudligt på kommunalrådskansliet i stadshuset när Södertälje fick sin hundratusende invånare. Själv har jag föredragit att ta det lugnare med firandet.

Tommy Hansson (SD)

Annons

Annons

Till toppen av sidan