Annons

Annons

Annons

Södertuna

Debatt
Natursköna Järna hotat av nytt industriområde?

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Öster om Järna samhälle och väster om E4 ligger det planerade industriområdet Södertuna. Bild: Södertälje kommun.

Annons

Södertuna är den nya planen för att utveckla Järna till att bli en mer utpräglad ort för stora industrier, rekreationsområden och arbetstillfällen. Visionen kommer säkerligen ur en god grundidé, kanske har man en vision om att vilja utveckla Järna och skapa nya möjligheter för konkurrenskraft och arbetstillfällen med mera. Men, det finns ett stort och tveksamt men.

Många i Järna vet inte exakt vad som planeras, de är inte medvetna om innebörden och bredden av det här projektet. Södertuna är inte ett ämne som tagits upp, synliggjorts eller på ett tydligt sätt lyfts fram för diskussion. Det har hållits något samråd under tysta förhållande där många av oss missat hela planen och möjligheten för insikt och påverkan.

Annons

Annons

När jag fick höra om det nya industriområdet visste jag ingenting, trots att jag och min familj bor och lever i Järna. Sedan började jag leta efter mer information om planerna och märker snabbt att detta är ett enormt projekt, en idé som kommer att påverka Järna på många sätt, där allt inte är enbart positivt.

Järna är en speciell plats av flera orsaker. Naturen och närheten till alla de välbevarade naturområdena och kulturlandskapet är en viktig del. Här finns gamla fornlämningar, åkermarker och andra skyddsvärda växtarter bland annat. I Järna bor man på landet men har en närhet till de större städerna och arbetstillfällena.

Många väljer att flytta till Järna för lugnet, naturen och känslan av det lilla samhället. Att skapa ett enormt industriområde betyder att naturen behöver ge vika för att uppfylla dessa planer.

Det jag vill är att vi bromsar framfarten – att vi verkligen går igenom detta med alla oss som bor i Järna

Hur tänker man här? Kan man inte satsa på att bevara, möjliggöra för andra typer av arbetstillfällen eller till och med lyfta Järna på kartan som ett unikt resmål på grund av de ovan nämnda orsakerna, naturen, kulturen och småskaligt ekoinriktat utbud. Det blir fler och fler industrier och människor och bebyggelse överallt, men måste man ta ett helt nytt naturområde i beslag när det finns andra platser inom kommunen att i första hand utöka?

Annons

Det jag vill är att vi bromsar framfarten – att vi verkligen går igenom detta med alla oss som bor i Järna, ger oss en öppen och ärlig chans att tycka till och påverka detta beslut och att vi är väl införstådda med vad detta bygge kommer att betyda för Järnas naturområden och åkermarker bland annat.

Annons

Jag föreslår att man tar ett steg tillbaka och börjar med att se vad Järna har för andra möjligheter att utvecklas som ort på ett hållbart och långsiktigt sätt där inte naturen behöver ge vika. Det har uppstått ett stort motstånd och namninsamling med stort antal Järnabor som är emot denna plan.

För att ha med befolkningen som faktiskt lever och bor i Järna vill jag gärna se att vi tar och tänker kring detta ett varv till – tillsammans.

Det känns mer realistiskt att återremittera planen och tydliggöra för Järnaborna vad detta faktiskt innebär i praktiken för dem och naturen vi i dag tar för givet.

Minna Kohtamäki-Corin (RP)

rektor, kandidat till Järna kommundelsnämnd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan