Annons

Annons

Annons

Annons

Bakgrundskontrollerna

Debatt
Bakgrundskontrollerna är noga utredda och viktiga

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Joakim Granberg, gruppledare (RP).

Bild: Stefan Lindström

Annons

Joakim Granberg (RP) menar i en debattartikel (LT, 15/6) att kommunens nya bakgrundskontroller är ett slag i luften och att det räcker med de registerutdrag som idag kan begäras inom ett begränsat antal områden.

Jag delar inte den bedömningen. Låt mig ge ett exempel: I en annan kommun blev en person anställd inom förskolan, trots att det tidigare funnits misstankar om sexualbrott mot barn. Då ingen dom fallit visade befintliga registerutdrag ingenting. I det system som Södertälje kommun nu kommer att tillämpa hade en person med liknande bakgrund sannolikt upptäckts och anställning hade kunnat förhindras.

Annons

Det viktigaste syftet med de bakgrundskontroller som nu införs är att så långt det är möjligt skydda det som kallas tredje man, dvs de personer som är beroende av kommunens personal för sin omsorg. Där håller jag inte alls med Joakim Granberg om att det är tillräckligt med de registerutdrag som idag kan begäras.

Annons

Rapporter från polisen och andra myndigheter har påtalat risken att personer kopplade till grov organiserad brottslighet söker anställning i kommuner

Ett annat syfte är att upptäcka personer som vill ta sig in i den kommunala organisationen som en del i ett kriminellt upplägg. Ett flertal rapporter från polisen och andra myndigheter har påtalat risken att personer kopplade till grov organiserad brottslighet söker anställning i kommuner och på andra myndigheter. Vi som kommunal organisation ska göra allt vi kan för att upptäcka och förhindra att så sker. Dagens belastningsregisterutdrag för arbete i skola eller förskola – som Joakim Granberg anser är tillräckliga – skulle till exempel inte visa om det finns domar om vapenbrott hos den som söker arbete i fritidsklubben eller som elevassistent. Södertälje kommun som arbetsgivare skulle i ett sådant läge vilja veta om det. I det läget behöver det finnas en bra förklaring för att vi så gott det går ska kunna säkerställa att det inte är en person som i sin tjänsteutövning kan locka in unga människor till kriminella sammanhang.

Slutligen är det så att riksdagen har bestämt att det ska finnas olika former av rättsdatabaser i Sverige där allmänheten fritt kan söka. I stället för att få ett läge där kommunala chefer och andra sitter och hittar egna lösningar med att söka i tjänster som Lexbase och Mrkoll vill vi ha ett strukturerat, gemensamt och ordnat sätt att arbeta med bakgrundskontroll i offentliga register. Därför har vi under flera år utrett hur vi ska kunna göra detta på ett bra och rättssäkert sätt med respekt för våra medarbetares integritet. Vi har i bred politisk enighet haft ett arbete där vi nu har upphandlat en aktör som bedöms ha god sakkunskap och som samarbetar med underleverantör med utgivningsbevis som styrker att leverantören har rätt att ha en sådan databas och använder den helt på lagliga grunder.

Annons

Självklart ska även kommunens chefer omfattas av samma bakgrundskontroll och på chefsnivå är det egentligen ännu viktigare att genomföra bakgrundskontroll och granskning. Gällande politiker ska respektive parti ta ansvar för att granska och kontrollera bakgrunden på sina förtroendevalda och där förväntar jag mig att samtliga partier tar ansvar för det.

Elof Hansjons (S)

ordförande i personalutskottet

Annons

Annons

Till toppen av sidan