Annons

Annons

Annons

Hotell på Torekällberget

Debatt
Rösta nej till hotellet på Torekällberget

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det föreslagna hotellet på Torekällberget. Illustration: Kjellander Sjöberg

Annons

Den 3 juli 2016 brann Torekällbergets värdshus ner till grunden. I snart sex år har den obebyggda gropen fått stå som en skamfläck på Södertäljes finaste utsiktsplats.

På måndag ska kommunfullmäktige fatta beslut om en ändrad plan för den så kallade värdshustomten på Torekällberget. Den nya planen ska medge en betydligt större och högre byggnad för hotelländamål.

Detta är inte någon bra idé av flera olika skäl, och aldrig tidigare har så många negativa röster hörts i ett planärende. Den antikvariska utredning som kommunen beställt av ett av Sveriges största konsultbolag, WSP, sågar förslaget totalt. Man anser att en byggnad av denna storlek och utseende blir alldeles för stor och dominerande och ”leder till en kraftigt försämrad möjlighet att uppleva en historiskt korrekt bild av vad friluftsmuseet är ämnat att uppvisa för besökare”.

Annons

Annons

Till detta kommer ett antal andra problem med trafik, parkering, djurhållning, skuggbildning med mera. Till sitt försvar anför Södertälje kommun att man inte äger tomten. Det är sant, men man äger planfrågan och har inte alls någon skyldighet att bevilja en plan för större och högre byggnader på tomten. Man måste inte tillgodose en begäran från den ägare som i troligt spekulationssyfte köpt tomten.

Att bygga ett hotell med 90 rum på Torekällberget framstår som ett minst sagt skakigt projekt. Det verkar otroligt att någon bank skulle vilja ge krediter till ett sådant bygge, med en så oerfaren ägare. Men det finns kanske andra kapitalstarka tilltänkta nya ägare i bakgrunden.

Något bygge kommer i varje fall inte att starta i närtid. Ett positivt beslut i fullmäktige kommer att överklagas, både av närboende och av kulturföreningar. Om beslutet mot förmodan slutligen skulle vinna laga kraft så kommer det att ta många år innan man kommer så långt att ett bygge kan påbörjas. Under tiden får besökarna på Torekällberget nöja sig med den fula gropen vid utsikten.

Här kommer ett lågbudgetförslag: Köp tillbaka tomten, skotta igen gropen och fixa en gräsmatta där barnen kan springa och ha roligt.

Kommunledningen vill inte köpa tillbaka tomten. Det skulle leda till en mängd dyra önskemål om museibyggnader, värdshus och liknande. Men det är inte nödvändigt att göra allt detta. Här kommer ett lågbudgetförslag: Köp tillbaka tomten, skotta igen gropen och fixa en gräsmatta där barnen kan springa och ha roligt. Ställ ut några bänkar så föräldrarna kan äta medhavda smörgåsar.

Annons

Annons

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Buller (S) och Joakim Nordlund, vd för fastighetsbolaget Qetar som vill bygga hotell på Torekällberget.

Bild: Arkivbild, Karolina Önnebro

Jag vill uppmana ledamöterna i kommunfullmäktige att rösta nej till planförslaget, som trots att det omarbetats flera gånger inte är lämpligt att genomföra på grund av just de synpunkter som samhällsbyggnadskontoret inte kunnat tillgodose: ”stoppa planförslaget, minska byggnadshöjden, minska byggnadens fotavtryck, flytta hotellbyggnaden, flytta och/eller ta bort tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser, tillskapa fler parkeringsplatser, bredda och/eller tillgängliggöra Kvarnbacken, flytta en äldre byggnad till planområdet, k-märka friluftsmuseet, ändra byggnadsstil, ändra färgsättningen, bryta upp volymen mer, utöka vändplanen, ändra användning, projektera utemiljön, att kommunen köper fastigheten samt att utföra en arkitekturtävling eller skapa ett skönhetsråd.”

Slutligen bör stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Buller (S), som inte är jävig trots att han medverkat i en reklamfilm tillsammans med den tilltänkte hotellbyggaren Joakim Nordlund, avgå och ersättas av någon som är mindre auktoritär och har större respekt för kulturhistoriska värden.

Stefan Ljungberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan