Annons

Annons

Annons

Hotell på Torekällberget

Debatt
Snart är det för sent – då har vi ett stort hotell på Berget

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I dag finns en grusad grop på den gamla värdshustomten på Torekällberget.

Annons

Det mesta pekar på att den nya detaljplanen för det omdiskuterade hotellet på Torekällberget kommer att gå igenom. Majoriteten av de politiska partierna har bestämt sig. Endast två, Liberalerna och Vänsterpartiet, kämpar envist emot.

Liberalerna är det parti som tydligast och under längst tid har motsatt sig idén. Det finns ett förslag på en plan som medger en stor byggnad och innebär många olösta frågor kring parkering, angöring, påverkan på kulturmiljö och Friluftsmuseets verksamhet, för att nämna några. Vi tror inte på att genomföra denna idé på denna plats.

Jag har tagit upp problemen i tidigare debattartiklar och jag är inte ensam om att se dem. Det finns, till exempel, en av kommunen beställd och av experter genomförd konsekvensanalys som anger att det bästa man kan göra för att minska den negativa påverkan på kulturmiljö, är att hitta en alternativ tomt för hotellet.

Annons

Annons

Liberalerna har föreslagit en folkomröstning där vi vill ge alla en möjlighet att säga sin åsikt.

Torekällberget har en ikon-status i Södertälje. Frågan har engagerat inte bara många Södertäljebor utan även personer utanför kommunen. Samråds- och granskningsfas har resulterat i många inlägg, protestlistor har skapats och undertecknats av många personer. De flesta inlägg är negativa, ett fåtal är positiva. Synpunkterna har bara påverkat planförslaget marginellt.

Liberalerna har föreslagit en folkomröstning där vi vill ge alla en möjlighet att säga sin åsikt. Vi har då fått svaret från den politiska majoriteten att ”man kan inte rösta om en privat markägares verksamhet”.

Vi har inget emot privat företagsamhet och/eller hotell. Det är inte det som en folkomröstning skulle handla om, utan om idén med Torekällberget – hur vill vi Södertäljebor att verksamheten ska utvecklas? Vill vi ha ett stort hotell där eller vill vi ha något annat?

Ett av ja-sidans argument är att om detta hotell inte byggs så kommer vi att ha kvar en grusgrop – mycket märkligt. Det finns självklart alternativa verksamheter som skulle passa mycket bra på denna plats. Liberalernas huvudspår har varit att skapa en kombination av stadsmuseum och kafé/restaurang, anpassad till nuvarande bebyggelse.

Ja-sidans argument mot detta går längs linjen ”Ska vi nu bygga något som kommunen ska driva med olönsamhet?” Min motfråga är: ” Hur många museer i Sverige går med vinst?”

Annons

Ett museums huvuduppdrag är inte att generera vinst utan att berätta en berättelse om en tid, en verksamhet, ett folk eller något annat där vi kan spegla nutiden i dåtiden och se, uppleva och förstå både bakgrund och utveckling. Ett sådant museum skulle vara ett starkt och intresseväckande komplement till museets nuvarande verksamhet.

Annons

Det kan inte vara så att de enda alternativen som finns är den gällande eller den föreslagna. Det går självklart att hitta ett tredje alternativ.

Ytterligare ett argument från ja-sidan är att den föreslagna detaljplanen är mycket bättre än den nu gällande. Argumentet är att den nu gällande medger något som skulle kunna bli allt annat än bra. Det kan inte vara så att de enda alternativen som finns är den gällande eller den föreslagna. Det går självklart att hitta ett tredje alternativ.

För att hitta ett bättre alternativ måste kommunen ha egen rådighet. Jag har skrivit en motion om att kommunen ska köpa tillbaka fastigheten och det intressanta är att kommunen håller med mig. Jag citerar från svaret på motionen: ”Södertälje kommun vill köpa strategiskt belägna tomter som denna.”

Fastighetsägaren har sagt, (i en chatt i LT:s regi), att om detaljplanen inte går igenom så är han villig att sälja till kommunen. Kommunen har alltså möjligheten att köpa tillbaka fastigheten och därmed få rådighet över vad som ska bli den framtida förstärkningen till museets verksamhet.

Nedräkningen går fort nu. Tidplanen för beslut om detaljplanen ser i dagsläget ut enligt följande: Stadsbyggnadsnämnden 14 juni, kommunstyrelsen 17 juni och kommunfullmäktige 20 juni. Det är en mycket forcerad tidplan.

Detta är en oerhört viktig fråga för Södertälje. Fort får inte bli fel.

Ann Westerberg (L)

ledamot i stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan