Annons

Annons

Annons

Debatt
Vårt mål är fri kollektivtrafik i Region Stockholm

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skribenten vill satsa på kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.

Bild: Tomas Karlsson

Annons

Vänsterpartiet prioriterar satsningar på kollektivtrafik. Vi anser att avgifterna från trängselskatter i regionen enbart ska gå till att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafik och spårtrafik. För att Södertälje och Sverige ska lyckas med målsättningen att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären till år 2045, krävs också att Södertäljes och Mälardalens kollektivtrafik är tillgänglig, punktlig, vitt förgrenad och effektiv. Nolltaxa för ungdomar och pensionärer.

Givet att Vänsterpartiet får ökat inflytande efter valet ska vi steg för steg införa och finansiera fri kollektivtrafik i Region Stockholm. Vi börjar med de allra äldsta och för ungdomar i regionen. Just i sommar införs gratis kollektivtrafik för ungdomar i Södertälje och länet. Något som vi i Vänsterpartiet vill se året runt – inte bara som valfläsk under ett valrörelse.

Annons

Annons

Samma villkor ska även gälla för alla pensionärer i lågtrafik liksom att månadskortets pris sänks till 860 kronor, som det var 2018.

För oss som bor här i Södertälje är det viktigt att en enkelbiljett i regionen ska gälla 120 minuter så att även den som bor utanför innerstaden kan resa hela vägen inklusive byten utan att tvingas köpa en ny biljett. Så är det inte i dag.

Det här går att ändra på och finansiera med den budget som Vänsterpartiet lagt i flera år. Men kollektivtrafik är inget som dagens borgerliga majoritet och Kristoffer Tamsons moderater prioriterarat.

Avregleringen av kollektivtrafiken har medfört att drift och underhåll dramatiskt försämrats med tågkaos varje vinter. För att minska trafikkänsligheten för Södertäljes pendlare vill vi ha fler direktbussar, liknande linje 749, från och till olika platser i centrala Stockholm men också till grannkommuner som Botkyrka och Nykvarn, samt bättre kollektivtrafik till Järna, Hölö, Enhörna och Vårdinge. Det är en rättvisefråga att även landsbygdsbor, skattebetalare i vår region och Södertälje, ska kunna använda kollektivtrafiken.

Vi kommer även att verka för pendeltågstrafik från Hölö som är ett av våra viktiga expansionsområden

Linjesträckorna måste kortas och turtätheten öka på exempelvis linjerna mellan Södertälje och Hölö-Mörkö. Som sträckningen går i dag, tar det 1,5 timme att resa en sträcka på 35 kilometer. Även anropstrafik bör utredas. Södertälje kommun växer även utanför tätorterna och det är viktigt att dessa områden planeras på ett sätt som gör att de kan få regelbunden busstrafik.

Annons

Annons

Vidare vill Vänsterpartiet se utökad dag- och nattbusstrafik till de andra tätorterna i Södertälje. Vi kommer även att verka för pendeltågstrafik från Hölö som är ett av våra viktiga expansionsområden utanför centrala Södertälje.

Järna är en ort med många pendlare in till Stockholm. SJ:s regionaltåg ska stanna i Järna för att ge Järnaborna en snabb förbindelse till Stockholm. En regionskattehöjning med 30 öre behövs för detta samtidigt som vi tar bort nätläkare och exklusiva vårdval som mest gynnar resursstarka Östermalmsbor.

Vi vill se fler fossilfria Scaniabussar som tillverkats här i Södertälje. Målet är att all kollektivtrafik ska drivas med förnybara, fossilfria bränslen och elektrifieras. Något som måste krävas varje gång ett fordon byts ut mot ett nytt.

Ostlänken i kombination med utökat regionkort kommer att ge många Södertäljebor möjlighet att snabbt resa inom hela Mälardalen inklusive Stockholm. Det är bra för Södertälje.

Vi vill även utreda möjligheter till spårvagnslinjer i de mest bebodda stadsdelarna.

Staffan Norberg (V)

ledamot i regionstyrelse och regionfullmäktige från Södertälje

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan