Annons

Annons

Annons

Debatt
Så kan vi få fler nya hyresrätter med lägre hyror i Södertälje och Nykvarn

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattörerna välkomnar om det blir lättare för allmännyttan att bygga nya bostäder. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Annons

I över tio år har allmännyttiga bolag styrts av Allbolagen, som tydligt säger att allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska drivas enligt affärsmässiga principer och verka på marknadsmässiga villkor. Då kan vi inte samtidigt ha krav på oss att upphandla enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.

2021 konstaterade utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet att allmännyttan har en företagsekonomisk nackdel av att behöva tillämpa LOU. Likaså visar en annan studie att allmännyttan har 10 procent högre byggpriser och längre byggtid än privata byggherrar på grund av LOU.

Vi skulle alltså kunna spara 10 procent av dagens byggpris när vi bygger nytt.

Som exempel kan nämnas pågående projekt Karaffen i Nykvarn med drygt hundra lägenheter och investeringsbudget på 225 miljoner kronor. Där har 10 procent, mer än 22 miljoner alltså, stor betydelse för hyresnivåerna.

Annons

Annons

Få verkar veta att allmännyttan inte bygger för offentliga medel, vilket ofta anges som ett skäl för att vi ska omfattas av LOU. Kostnaden för att bygga täcks av hyresintäkterna och vi verkar på en konkurrensutsatt marknad. Då ska vi också ha möjlighet att konkurrera på samma villkor som privata fastighetsägare.

Vår verklighet är att LOU medför en rad negativa konsekvenser och snedvrider konkurrensen i förhållande till privata fastighetsägare. Det leder till att nyproduktionen av allmännyttans hyresrätter tar längre tid och att det som byggs får en högre hyra. Vi har stor bostadsbrist i våra kommuner och då vårt uppdrag är att bygga för alla, behövs rimliga hyresnivåer.

Utredningen ”En socialt hållbar bostadsförsörjning” konstaterar att LOU gör det svårare för de allmännyttiga bostadsföretagen att bidra till den lokala bostadsförsörjningen. Nuvarande upphandlingsregler är ett hinder vid såväl renovering som vid nybyggnation eftersom de försvårar, förlänger och fördyrar upphandlingarna. Därför föreslås att LOU ändras så att ett organ som verkar på normala marknadsmässiga villkor, har ett vinstsyfte och som bär sina egna förluster inte ska behöva omfattas av LOU. Det innebär att allmännyttan inte längre behöver tillämpa lagen och därmed kan bidra till bostadsförsörjningen på ett bättre sätt än i dag.

Upphandlingarna skulle gå fortare, affärsmässiga förhandlingar möjliggöras och kostnadsbesparande ändringar kunna göras.

Annons

Går förslaget igenom skulle allmännyttan få in fler anbud vid upphandling, eftersom upphandlingsprocessen skulle förenklas. Upphandlingarna skulle gå fortare, affärsmässiga förhandlingar möjliggöras och kostnadsbesparande ändringar kunna göras. Vi skulle kunna samplanera projekt med leverantörerna. Och vi skulle slippa de ständiga överprövningarna av tilldelningsbeslut, vilka i dag kraftigt försenar och fördyrar våra byggprojekt. LOU är inte heller en garanti mot osund konkurrens bland entreprenörer. Vid upphandling enligt lägsta pris finns risk att vinnaren använder oseriösa underentreprenörer.

Annons

Sammantaget skulle utredningens förslag innebära att allmännyttans byggkostnader blir lägre, att byggprojekt inte överklagas och därmed blir klara snabbare samt att vi kan ingå långsiktiga utvecklingssamarbeten med entreprenörer som gynnar innovation. Det är positivt för både dagens och morgondagens hyresgäster. Vi välkomnar därför utredningens förslag.

Anders Nordstrand

vd Sveriges Allmännytta

Janette Jardefalk

vd Nykvarnsbostäder

Pontus Werlinder

vd Telge bostäder

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan