Annons

Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Elsparkcyklar – var god vänta

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Foto: Helena Grahn

Annons

Den politiska majoriteten med Centerpartiet i spetsen beslutade att “för närvarande” neka etablering av elsparkcykeltjänster i Södertälje kommun, och har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda behovet av en grundläggande reglering i syfte att hindra aktörer utan tillstånd att etablera sig. Men det lär dröja. I Länstidningen (21/3) förklarar tekniska nämndens ordförande, Tage Gripenstam (C), om beslutet att de för närvarande nekar etablering av delade tjänster för elsparkcyklar i Södertälje kommun. Det ni läser är ett nej som försöker ge falskt hopp. Här får vi tacka LT: s rubriksättare som har hjälpt Centerpartiet att bli tydliga med att de säger ”nej”.

Annons

Om Moderaterna och Liberalerna fick bestämma, hade vi självklart gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda reglering och utföra planering inför att tjänsten kan införas, då i samarbete med elsparkcykelföretagen. Vi beklagar den företagarovänliga hållningen, detta i stället för att samarbeta med intresserade elsparkcykelaktörer för att hitta bra förutsättningar att etablera elsparkcykeltjänster i Södertälje kommun. 

Annons

Många Södertäljebor har upplevt att kommunen har en ambivalent inställning till företagande. Svenskt Näringsliv mäter företagsklimatet och Södertäljes resultat är dåligt, vi ligger på plats 219 av 290 kommuner. Dessa låga placeringar har hängt med länge; 220 (2020), 208 (2019), 205 (2018), 211 (2017), 218 (2016), 218 (2015), 209 (2014). En av de faktorer som drar ned är just kommunpolitikers attityder till företagande. På skalan innebär 1 dåligt och 6 utmärkt. 2,79 blev snittet 2021 – när företagarna själva fick tycka. Ofta bemöts just denna mätning med kritik utifrån hur många som deltar. Men vi behöver inte enbart stödja oss på siffror, utan vi kan även se hur det formuleras i kommunala beslutsdokument. I utredningen rörande elsparkcykeltjänster formulerades det så här: “utreda behovet av en grundläggande reglering i syfte att hindra aktörer utan tillstånd att etablera sig” – Vad återspeglar det för inställning till företagande, innovation och framtidsvision?

Vi vet att näringslivskontoret gör många insatser för att förbättra företagsklimatet. Vi vet att näringslivsstrategin är ambitiös och att våra partier deltar själva i styrgruppen, men trots goda intentioner är politikers attityd ofta märklig. Det spelar ingen roll hur många hundra företagsbesök som görs, inlyssnande kaffekoppar som sörplas, selfies som publiceras. Problematiken finns där ändå - en politikerkultur där det går att känna sig övernöjd på sin mediala Eriksgata i city. Det kanske öppnas en till uteservering på torget, läser vi. Vem ska vi tacka för det? Politikern? Tjänstepersonen som godkänner en uteservering enligt reglerna? Rätt svar är såklart företagaren.

Annons

Annons

Nåväl, åter till elsparkscyklarna! Moderaterna och Liberalerna ser elsparkcyklar som ett modernt, ordinärt och kompletterande trafikslag. Det passar inte alla, men många. Kommunens uppgift är att skapa förutsättningar och regler. Vi ska också ha en positiv inställning och dialog med företag som vill etablera sig och investera i Södertälje. Den här gången var exemplet elsparkcyklar, men frågan handlar lika mycket om attityd till företagande. Och ja, vi gör elsparkcyklar till ett vallöfte! 

Leonard Cilthe (M), 2:e vice ordförande i tekniska nämnden

Sandro Banovac (L), Ledamot i tekniska nämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan