Annons

Annons

Annons

Annons

Skolplats till varje pris

LT avslöjar: Så fuskas det för att få in barnen på attraktiva skolor

Att folkbokföra sig på en adress man inte bor på är olagligt. I Södertälje sker det i syfte att få in sitt barn på en eftertraktad kommunal skola, då närheten till skolan är avgörande vid antagningar.

De som drabbas är personer som Södertäljeföräldrarna Maria, Alex och deras sexåring.

Viksbergsskolan är en av skolorna det fuskas mycket till.

Bild: Stefan Lindström

Annons

[Den här artikeln publicerades första gången 3 januari 2022]

Vardagspusslet har blivit svårare att få ihop för Södertäljeborna Maria och Alex efter höstens skolstart. Deras sexåring kom inte in på samma skola som det äldre syskonet, som ligger drygt fem minuters bilfärd från hemmet, utan fick börja på en annan skola, en kvarts bilfärd från hemmet i motsatt riktning.

Det trots att sexåringen hade kommit in på skolan – om det inte hade varit för en viktig detalj. Andra föräldrar har tillfälligt folkbokfört sina barn närmare skolan och på så sätt kunnat ta en skolplats.

LT har granskat de senaste antagningslistorna till de kommunala skolorna där utfallet kan ha påverkat förskoleklassare och deras föräldrar, det vill säga skolor där antalet platser är färre än antalet sökande. Samtliga antagningslistor till förskoleklasserna på dessa skolor har sedan granskats ihop med Skatteverkets uppgifter över var barnen är folkbokförda.

Annons

Annons

LT har upptäckt ett tiotal misstänka fusk, varav några i Majtorpskolans antagningslista.

Bild: Stefan Lindström

Resultatet visar att misstänkt folkbokföringsfusk har skett i tre av skolorna, Majtorpskolan, Oxbacksskolan och Viksbergsskolan. Totalt sett misstänks det ha fuskats med ett tiotal barn som sökt till förskoleklass inför höstterminen 2021. Antagningen sker vid två tillfällen – i februari och mars, där den senare möjliggör för skolbyten. I de flesta fallen fuskades det redan inför den första antagningen, men i vissa fall inför den andra.

Enligt folkbokföringslagen ska man folkbokföras på den fastighet och i den kommun där man anses vara bosatt, alltså där man regelbundet tillbringar sin dygnsvila. Är fastigheten ett flerbostadshus, ska man också folkbokföras på lägenheten. Skatteverket gör klart att det är olagligt att medvetet folkbokföra sig på en annan adress än den man bor på.

Hemadressen spelar en tung roll vid skolvalet i Södertälje. När barn ska börja i förskoleklass och platserna är färre än antalet sökande, fördelas nämligen de tillgängliga skolplatserna utifrån urvalsprincipen relativ närhet.

Bland de omkringliggande kommunerna är det Huddinge och Nynäshamn som gör likt Södertälje. Syskonförtur gäller däremot hos de flesta: Nykvarn, Botkyrka, Salem, Stockholms stad, Strängnäs och Haninge. I Gnesta och Ekerö har barn i behov av särskilt stöd förtur.

Maria har påtalat det här för flera på utbildningskontoret och utbildningsnämnden.

Bild: Christian Youhana

Annons

Fakta

Så fungerar den relativa närheten

Exempel: Adam har önskat Mariekällskolan i första hand. Den ligger 600 meter bort från hans folkbokföringsadress. Närmaste skolan efter det är Soldalaskolan som ligger 1 300 meter bort från honom. Avståndet mellan dessa skolor är 700 meter och det är det relativa närhetsvärdet.

Den relativa närheten till Mariekällskolan är därför +700 meter och till Soldalaskolan -700 meter.


Om Eva också sökt till Mariekällskolan och har ett relativt närhetsvärde på mer än +700 meter, och det bara finns en plats, kommer Eva få platsen och inte Adam.

Ju högre positivt relativt närhetsvärde, desto högre upp på listan hamnar man.

Annons

Folkbokföringsfusket drabbar oskyldiga barn som Södertäljeföräldrarna Alex och Marias sexåring, som inte får gå på samma skola som syskonet eller kompisarna från förskolan.

Att släppa av barnen tar tid, berättar Alex, men just nu fungerar det då han och Maria jobbar hemifrån och sexåringen börjar skolan lite senare än sitt äldre syskon. Men om ett halvår börjar sexåringen första klass och därmed samma tid på morgonen som syskonet.

– Jag vågar inte tänka tanken på hur vi ska klara det den dag vi börjar jobba på kontoret (som ligger i en annan kommun) igen, säger Maria och fortsätter:

– Vi kanske blir tvungna att flytta.

Oxbacksskolan är en av kommunens attraktivaste skolor, sett till söktrycket.

Bild: Mattias Holgersson

Under flera månader har båda två påtalat det här problemet för kommunen, men bollats mellan flera på utbildningskontoret och utbildningsnämnden. Flera månader efter antagningsprocessen anmälde Södertälje kommun ett folkbokföringsbrott till Skatteverket, efter Marias påtryckningar.

Annons

– Det vi vill lyfta fram är att deras process brister, säger Maria som menar att den relativa närhetsprincipen och de två antagningarna bäddar för fusk.

LT:s granskning visar att Alex och Marias sexåring hade fått en plats på syskonets skola vid första antagningen, om det inte vore för att flera andra föräldrar fuskat.

De förväntar sig inte att kommunen ska placera om barnen som fuskats in på skolorna, men önskar att kommunen bereder en extra skolplats till deras barn.

Johan Abrahamsson, tillförordnad utbildningsdirektör, berättar vad som krävs för att de ska dra tillbaka en skolplats.

Bild: Arkivbild, Monika Nilsson Lysell

Johan Abrahamsson, tillförordnad utbildningsdirektör i Södertälje, bekräftar att kommunen känner till det här problemet och att det heller inte är unikt för skolvalet 2021.

Annons

– Vi har haft anledning att fatta misstankar utifrån det som framkommer ur våra register men också utifrån signaler från vårdnadshavare som uppmärksammat det, säger han.

Vad gör ni åt det?

– Får vi anledning att misstänka fel i folkbokföringen så anmäler vi till Skatteverket som är tillsynsmyndighet. De har uppdrag och mandat att granska, utreda och vidta åtgärder.

Johan Abrahamsson berättar att utbildningskontoret gjort anmälningar till Skatteverket i år och att det rör sig om mer än en anmälan. Myndigheten besitter kunskapen och resurserna som krävs för en utredning. Om Skatteverkets utredning leder till en polisanmälan och därefter en dom, anser kommunen att de har legitimt underlag för att ett göra om en skolplacering.

Har det någonsin gått så pass långt att platser dragits in?

Annons

– Det skulle jag behöva kontrollera men här och nu tror jag inte det gjorts.

Snart är det skolval igen, kan ni göra något för att fusk inte ska ske?

Ja, vi håller just nu på att se över våra rutiner och vilka möjligheter vi har för att hantera de här frågorna. Det nuvarande systemet, där man anmäler till Skatteverket, har hittills inte haft avsedd effekt.

Den önskade effekten är att möjligheterna till fusk minskar, eller ännu bättre försvinner helt och hållet, menar Johan Abrahamsson.

– När det gäller de som är drabbade av detta, kan jag förstå till fullo den frustration som det kan väcka.

Trots det går det inte att ordna extra skolplatser till barnen som eventuellt drabbats av andras fusk, eftersom skolorna är fulla. Det menar Johan Abrahamsson som påpekar att det inte heller går att godtyckligt välja att granska ett barn i antagningslistan, men inte ett annat.

– Det kan finnas legitima skäl att någon under en period flyttat sitt barn till en annan adress. Rättssäkerheten och likvärdighetsprincipen måste upprätthållas åt båda hållen så att ingen drabbas av en åtgärd som inte är korrekt.

Men kommunen ser över nya åtgärder i frågan.

– Vår ambition inför det kommande skolvalet är att ha någon ytterligare åtgärd på plats, som gynnar rättssäkerheten. Det kan handla om ett systemstöd, slumpvisa kontroller eller liknande, säger Johan Abrahamsson.

Fotnot: Maria och Alex är fingerade namn.

Annons

Annons

Till toppen av sidan