Annons

Annons

Annons

Annons

Södertälje

Insändare
Låg förståelse för vilken klimatmobilisering som behövs

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Tekniska nämndens ordförande Tage Gripenstam (C).

Bild: Karolina Önnebro

Annons

”Vad är tidsplanen?” Det är frågan som LT glömde ställa till Tage Gripenstam (C) när han intervjuades om laddstolpar (LT, 4 november 2021).

Då var det 98 månader kvar tills 2030, när ”inga nettoutsläpp av växthusgaser [sker] till atmosfären från Södertälje kommun”. Tidsaspekten är helt avgörande.

Annons

Annons

På föregående 48 månader, sedan kommunfullmäktige antog Miljö- och klimatprogrammet, har kommunens totala mobilisering resulterat i åtta laddstolpar. Någon konkret plan finns inte för att, som det heter: ”År 2030 är det självklart att resa hållbart i Södertälje. Utsläppen från E4:an har minskat genom stora infrastruktursatsningar på el”.

I LT-artikeln hänvisar Tage Gripenstam till att Telge ska ta ett ansvar. Telge bostäders egna storslagna vision består i att cirka 10 000 lägenheter i beståndet ska få dela på 150 laddpunkter, fördelat på 26 områden, inom 36 månader.

Deras ambitionsnivå är ett el-parkeringstal på 0,0168. Vilket innebär att invånarna nu är inlåsta i en teknik som kommer kosta oss mer och mer för varje månad. Att både ha råd med fossila bränslen och hyran kommer bli en stor utmaning framöver.

För en utsläppsminskning med åtta procent per år behövs en konkret plan som besvarar frågorna:

• Hur många laddpunkter ska installeras årligen, på villatomter, vid flerbostadshus och på allmänna parkeringar?

• Hur långt före 2030 kan invånarna förvänta sig en fungerande infrastruktur – veckor, månader eller år? Avgörande frågor så att invånarna kan planera sina liv och inköp.

• Hur ska det finansieras? Med en plan på hur man söker statliga stöd som till exempel Klimatklivet. Men också en plan för vad man gör om man inte får statliga medel för att säkerställa att installationerna blir av. För att invånarna kan lita på att omställningen kommer att ske som planerat.

Annons

Annons

Hur vet man annars att man satsar tillräckligt och på rätt saker, om man inte vet hur många man behöver var och till när?

Att detta inte framgår av artikeln visar att varken Tage eller LT förstått tidsaspekten eller omfattning av klimatkrisen och den mobilisering som behövs.

H.T.

Annons

Annons

Till toppen av sidan