Annons

Annons

Annons

Annons

Gärtuna

Vänner och kollegor minns Astras vd Håkan Mogren

Håkan Mogren har, som tidigare meddelats, avlidit i en ålder av 77 år. Han sörjs närmast av hustrun Agneta och sönerna Tobias och Fabian med familjer.

Håkan Mogren, 1944 - 2021. Bild: Mats Andersson/LT

Annons

Efter avlagd doktorsexamen vid KTH och en period som VD för Marabou utsågs Håkan till VD och koncernchef i Astra 1987. Från en del håll kritiserades utnämningen då Håkan där ansågs för ung. Med sitt sinne för humor konstaterade Håkan snabbt att den kritiken rimligtvis borde gå över med tiden.

En tid efter sitt tillträde kunde Håkan presentera sin framtidsvision och strategi för Astra vid en intern chefssamling som kom att kallas ”oktoberrevolutionen”.

De djärva riktlinjer som där drogs upp av Håkan skulle innebära att Astra tog steget från att vara ett bolag med Norden som huvudmarknad till att bli ett av världens ledande läkemedelsbolag ino forskning och internationell marknadsföring.

Håkans framtidsvision återspeglade både mod och beslutsamhet, som snabbt också kom att delas av kollegerna i ledande befattningar. Senare tog Håkan initiativet till samgående med Zeneca, vilket ytterligare stärkte positionen inom forskning och marknadstäckning.

Annons

Annons

Vi som haft förmånen att arbeta tillsammans med Håkan under många år imponerades av hans skarpa intellekt och snabba uppfattningsförmåga. Han kunde alltid urskilja de stora linjerna i komplicerade frågor och välkomnade avvikande åsikter innan besluten klubbades.

Han ställde höga krav på sina medarbetare och hade förmågan att delegera stort ansvar till oss och förväntade att vi skulle leverera, vilket gjorde honom till en stark ledare. Han hade också ett nästan ofattbart minne – allt från siffror på decimalen till hur vi var klädda på ett tidigare möte.

Tack vare sitt stora intresse för människor hittade han lätt karaktärsdragen hos personer runt omkring sig och kunde med glimten i ögat definiera oss så att vi blev bekväma med varandra. På tu man hand förhörde sig Håkan ofta om våra familjer och var mån om att vi mådde bra.

Håkans underbara sinne för humor lättade upp stämningen i såväl högtidliga sammanhang som kniviga affärsförhandlingar. Det gick oftast att hitta en komisk vinkel.

Vi minns t ex en högtidlig utländsk fabriksinvigning i närvaro av ministrar och andra honoratiores samt nervösa medarbetare. Stora delar av fabriken ekade tom varvid Håkan på sitt avväpnande sätt frågade ”Har ni sålt så mycket eller producerat så lite?”

En hjärttransplantation 2009 medförde begränsningar i Håkans tillvaro. Trots detta höll han kontinuerligt kontakt med oss som blivit nära vänner och det är en ära att ha fått arbeta med Håkan och att ha fått ha honom som en nära vän.

Annons

Carl-Gustaf Johansson, Martin Nicklasson, Inger Skånberg Wilhelmsson, Åke Stavling, Staffan Ternby.

Läs mer: Håkan Mogren skapade svensk industrihistoria

Läs mer: Mogren är värd ett eget kapitel

Annons

Annons

Till toppen av sidan