Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Nu stärks skyddet för visselblåsare

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Arbetstagares rätt att larma om oegentligheter hos sin arbetsgivare blir starkare.

Bild: Karin Bylund, Arkivbild

Annons

Att blåsa i visselpipan har varit en mycket riskabel gärning för anställda i det svenska arbetslivet – även i kommunal eller regional verksamhet. Många av oss minns Peter, undersköterska vid Södertälje sjukhus, som omplacerades efter det att han för tiotalet år sedan kritiserade sin arbetsgivare. Han hade uttalat att det på intensivvårdsavdelningen, Iva, förekom uttalanden och händelser som han upplevde som rasistiska. 

Arbetsdomstolen (AD) bedömde att det är viktigt att eventuella missförhållanden på en arbetsplats kommer fram, men Iva är en högriskmiljö och förtroendet för Peter var alltjämt skadat. Därför var det enligt AD rätt att han förflyttades.

Skyddet för visselblåsare skärptes 2017 via lagstiftning om ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Det är oklart om, men troligt att, den skärpta lagstiftningen hade varit tillräcklig för att fria Peter för hans larm sju–åtta år tidigare.

Annons

Annons

Den 17 december i år tvingas alla EU:s medlemsländer, via ett unionsdirektiv, skärpa visselblåsarskyddet ytterligare. Dagens visselblåsarlag skyddar endast arbetstagare som slagit larm mot repressalier från arbetsgivaren. Den nya lagen omfattar även bland andra praktikanter, arbetssökande och aktieägare som är verksamma i bolaget. Lagen gäller såväl privat som offentlig verksamhet. 

Interna rapporteringskanaler måste finnas vid alla företag och myndigheter med mer än 50 anställda. Verksamheter med mer än 249 anställda måste ha dessa kanaler färdigställda så att de uppfyller kraven om sju månader, de med färre anställda senast om två år.

Dessutom ska regeringen utse myndigheter som ska se till att externa rapporteringskanaler finns dit man även som visselblåsare kan vända sig, till exempel när interna kanaler saknas eller när dessa inte reagerar på visselblåsarens kritik.

Innan man i privat verksamhet rapporterar till media ska man först ha rapporterat till en sådan extern kanal utan att skäliga åtgärder har vidtagits. Därefter kan man larma offentligt, till exempel via media. För anställda i kommuner, regioner och i staten är den rätten starkare via den meddelarfrihet som bland annat regleras i offentlighets- och sekretesslagen.

Rapporteringen ska följas upp av den som har tagit emot informationen och den rapporterande personen ska få återkoppling om vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras. Vid intern rapportering är tidsfristen för återkoppling högst tre månader. Men redan efter sju dagar ska en bekräftelse ha lämnats om att rapporteringen har tagits emot.

Annons

Annons

Att larma ska vara möjligt när det finns ett allmänintresse av att larma.

För att rapportering ska vara acceptabel ska den som visselblåser ha rimliga skäl att tro att informationen är sann. Att larma ska vara möjligt när det finns ett allmänintresse av att larma. Enligt tidigare lagstiftning fordrades att det fanns ett fängelsestraff i straffskalan för det brott man larmade om.

Liksom tidigare finns ett tydligt förbud mot repressalier riktade mot den som larmar. Repressalierna kan handla om sämre löneutveckling eller försämrade arbetsvillkor i övrigt. Skyddet har stärkts så att det också gäller för den/de som har varit behjälpliga att larma liksom för den larmades närstående.

Det är enligt min mening viktigt att varje verksamhet med mer än 50 anställda tydligt, internt och externt via sina hemsidor, redovisar de regler som gäller för rapportering och att de interna rapporteringskanalerna tydliggörs. Dessutom är det nödvändigt att man i varje organisation visar att man uppskattar att missförhållanden lyfts av personalen, att den alltid tas på allvar och att rapportering kan ske utan risk för att på något sätt drabba visselblåsaren. Annars finns risken att den stärkta lagstiftningen inte får avsedd effekt.

Jag uppmanar berörda verksamheter att ta lagen på största allvar och fackliga företrädare att driva frågan så att lagen inte i praktiken bara blir en papperstiger.

Staffan Olsson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan
Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy