Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Slå vakt om vår gemensamma historia

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattören vill se ett ökat kommunalt stöd till Torekällberget.

Bild: Elias Zazi

Annons

När det talas om kultur avses vanligen genrer som konst, musik, dans, film etcetera. Kultur som begrepp är emellertid betydligt mer omfattande än så.

Således utgår ordet kultur från latinets ”cultura”, som betyder odling. Det omfattar all mänsklig aktivitet på exempelvis en kontinent, i ett land, en region eller en stad som växt fram under ett avsevärt tidsspann.

Södertälje är en gammal svensk stad vars historia sträcker sig mer än 1 000 år tillbaka i tiden. Den har genom sitt läge en central placering mellan Saltsjön och Mälaren, vilket innebär kontakter med såväl utlandet som det övriga Sverige. Från det att platsen beboddes av ett 50-tal människor i enkla träbyggnader på vikingatiden har den utvecklats till att bli dagens moderna stad med runt 100 000 invånare med både svenskt och utländskt påbrå.

Annons

Annons

Det finns en gräns för hur många immigranter ett land, ett samhälle eller en kommun kan ta emot

Sverigedemokraterna har inga problem med de utifrån kommande mänskliga inslagen, förutsatt att dessa följer och respekterar de svenska lagar och såväl skrivna som oskrivna regler som gäller. Dock måste det sägas att det finns en gräns för hur många immigranter ett land, ett samhälle eller en kommun kan ta emot för att dessa ska kunna integreras.

Erfarenheten visar att när den gränsen överskrids leder det till problem- och utanförskapsområden med mindre trevliga inslag av typ kriminalitet, drogmissbruk och fattigdom. Det är helt enkelt inte möjligt att integrera alternativt assimilera hur många människor som helst med olika kulturella bakgrunder i ett samhälle. I Södertälje kommun finns flera områden som illustrerar detta faktum.

Södertälje är en stad i Sverige och vi sverigedemokrater menar att det är viktigt, mot ovanstående bakgrund, att slå vakt om vår gemensamma historia så att den inte glöms bort.

Därför har vi i vårt budgetförslag i år och föregående år satsat på att förstärka det kommunala stödet till Torekällberget, som ger en bild av hur det var i Sverige på och runt 1860-talet.

Vi vill även se en omfattande kulturminnesinventering så att vi som kommuninvånare får en förstärkt känsla för vår kultur och historia och därmed vår identitet.

Annons

Saker vi inte vill använda de kommunala skattekronorna till är Oktoberteatern, Konsthallen och Grafikens hus.

Annons

Ett skönhetsråd i kommunal regi kunde spela en viktig roll

Slutligen anser vi att ett skönhetsråd i kommunal regi kunde spela en viktig roll när det gäller att säkerställa att byggnader och annat som nyuppförs uppfyller de krav som invånarna har rätt att ha på sin fysiska omgivning. Det gäller icke minst det tilltänkta hotellet på Torekällberget, kring vilket känslorna som bekant svallat.

Sverigedemokraterna i Södertälje ställer sig positivt till dessa byggplaner – vi har litet svårt att förstå Liberalernas och Vänsterpartiets alltigenom negativa attityd – men vill givetvis att de ska utformas på ett sätt som gör att det planerade hotellet smälter in i den traditionella miljön på Torekällberget.

Vi är övertygade om att denna målsättning ska kunna förverkligas.

Tommy Hansson (SD)

ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan