Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Vi ger oss aldrig i kampen mot organiserad brottslighet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Södertälje kommun har i över ett decennium haft ett tätt samarbete med polisen.

Bild: TT

Annons

Kampen mot den grova organiserade brottsligheten i Södertälje är en av de mest långvariga och omfattande myndighetsgemensamma insatserna i hela Sverige.

I samband med den stora polisinsatsen mot grov organiserad brottslighet i Södertälje (Tore II) 2010 gjorde kommunen en överenskommelse med polisen. Vi delade lägesbild och målbild. Kommunen och polisen skulle samverka mot den organiserade brottsligheten med bland annat förebyggande insatser.

Sociala insatsgrupper, socialsekreterare med arbetsplats på polisstationen, avhopparverksamhet, gemensamma utsättningar vid stora helger och gemensamma trygghetsskapande åtgärder i otrygga miljöer växte fram. Jag har bjudit in lokalpolisområdeschefen till alla kommunstyrelsesammanträden sedan 2011 för att alla partier ska få information.

Annons

2011 beslutade vi att skolan skulle prioriteras högst. Ett systematiskt kvalitetsarbete infördes och ordning och reda skapades. Oavsett föräldrars utbildningsbakgrund ska alla barn ha samma möjligheter att klara grundskolan. Det ställer höga krav på oss. Vi skapar inte segregationen, men vi hanterar dess effekter i alla våra verksamheter varje dag – inte minst i skolan.

Annons

2012 och 2013 såg vi organiserad brottslighet i personlig assistans och hemtjänst då vi infört Lov, lagen om valfrihetssystem. Vi lärde oss att leta efter välfärdsbrottslighet och otillbörlig påverkan. Vi har kunnat minska kostnaderna för försörjningsstöd med över 100 miljoner kronor på några år genom att aktivt leta efter fusk och bedrägerier. Hela Sverige vill ta del av vårt arbete.

Alla kommunens verksamheter ska arbeta mot grov organiserad brottslighet och mot otillbörlig påverkan så som vår socialtjänst och skola gjort i många år.

Mycket är bättre än 2010 men vi har fortfarande så kallade utsatta områden med parallella strukturer och en olaglig svart bostadsmarknad där människor utnyttjas på olika sätt. Många Södertäljebor har det svårt och vi ser hur brottsligheten tar nya vägar. Samarbetet med polisen och andra myndigheter stärks. I år har vi börjat kalla det för Pax. Alla kommunens verksamheter ska arbeta mot grov organiserad brottslighet och mot otillbörlig påverkan så som vår socialtjänst och skola gjort i många år. Vi stärker också socialtjänstens förebyggande arbete och avhopparverksamhet i Södertälje.

Annons

Otillbörlig påverkan kan ta sig olika uttryck. Det kan vara allt från en förälder som på ett hotfullt sätt kräver högre betyg för sitt barn till någon som begär ett felaktigt bygglov eller ett företag som erbjuder ett mycket högre pris än vad en fastighet som är ute till försäljning är värd. Det kan också vara felaktiga intyg gällande sjukdom, inkomst eller bostad. Skatteverket har identifierat kopplingen mellan felaktig folkbokföring och grov organiserad brottslighet och i Södertälje har vi sett – och ser fortfarande – allt för mycket av detta. Vi samarbetar därför med Skatteverket och Polisen på nationell nivå.

Annons

För det svåra arbete som kommunens verksamheter gör för att motverka grov organiserad brottslighet finns ett mycket brett politiskt stöd vilket jag är mycket angelägen om.

Vi har landets strängaste markanvisningspolicy för att inte bli en del av penningtvätt. Vi ökar vårt samarbete med näringslivet för att främja sund konkurrens och ett hållbart näringsliv som bidrar till ett gott samhälle. Det upptäcks tyvärr ibland en osund konkurrens i form av till exempel svart arbetskraft och bulvanförhållanden.

Vi får ibland tips från allmänheten om saker som bidrar till otrygghet i Södertälje. Det uppskattas och varje anmälan tas på allvar oavsett om det sker anonymt eller med namn.

Trygghetsarbetet är prioriterat.

Boel Godner (S)

kommunstyrelsens ordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan