Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Hotellplanerna vid Maren

Debatt
Vem lyssnar samhällsbyggnadskontoret på i frågan om Marenhotellet?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det nya hotellförslaget sett från korsningen Köpmangatan–Ekdalsgatan. Illustration: Fojab/Södertälje kommun

Annons

Nu har stadsbyggnadsnämndens arbete med ny detaljplan för ”Tellus 5 och del av Tälje 1:1” gått in i ett nytt skede, planförslaget är ute för granskning.

Samrådet i vintras, som gav 218 yttranden från Södertäljes medborgare, har inte gett det resultat som de flesta av respondenterna önskade. Det föreslagna hotellet är fortfarande en mycket hög byggnad, som inte på något vis passar in i miljön vid Maren.

Låt oss gå tillbaka till uppdraget som stadsbyggnadsnämnden gav till samhällsbyggnadskontoret (enligt protokoll från 17 september 2019): ”Kommunen avser att inleda planläggning för Tellus 5 under förutsättning att följande aspekter särskilt beaktas i kommande planarbete:

• Tillkommande bebyggelse ska utformas med hänsyn till omkringliggande bebyggelse och stadsbilden i helhet.

Annons

• Planläggning ska lägga stor vikt på närområdets kulturhistoriska kvaliteter och värdefulla siktlinjer.

Annons

• Planläggning för Tellus 5 ska förhålla sig till utbyggnaden av kajen vid inre Maren.

• Vägkorsningen inom fastigheten, Ekdalsgatan-Köpmangatan, ska regleras om till kommunalägd mark.

• Parallellt skissuppdrag, som visar olika alternativ på utformning av fastigheten och hur byggnation gestaltar sig i förhållande till närliggande fastigheter och offentliga miljöer.

• Bottenytor och publika våningsplan utformas med fokus på öppenhet i gestaltning och upplevelse.

Stadsbyggnadsnämnden ger kontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Tellus 5. Detaljplanen beräknas vara antagen som tidigast 2021.

Planarbetet ska återrapporteras till nämnden regelbundet.”

Förslaget till ny detaljplan för Tellus 5 lades sedan ut för samråd. Vad samrådet resulterade i finns beskrivet i en 122-sidig skrift som kan hämtas på kommunens hemsida. Efter att alla synpunkter, både från myndigheter och medborgare, kommit in arbetades förslaget om. Fast egentligen var det väl så att förslaget bearbetades för att bemöta synpunkter på sådant som är enkelt, som till exempel skuggor, reflexer och siktlinjer.

Vad i de inkomna synpunkterna på byggnadens storlek och höjd var svårt att förstå?

När det gäller den höga hotellbyggnaden verkar avsikten vara att visa att den visst ska byggas som det ursprungliga förslaget visade. Vad i de inkomna synpunkterna på byggnadens storlek och höjd var svårt att förstå?

Annons

Majoriteten av medborgarnas synpunkter handlar om byggnadens höjd. ”Alldeles för hög byggnad på den platsen” tycker de flesta, vilket stämmer bra med det som stadsbyggnadsnämnden säger i uppdraget: ”Tillkommande bebyggelse ska utformas med hänsyn till omkringliggande bebyggelse och stadsbilden i helhet”, samt ”Planläggning ska lägga stor vikt på närområdets kulturhistoriska kvaliteter och värdefulla siktlinjer.”

Annons

Ingen hänsyn har tagits till detta, i stället försvaras förslaget med att hotellets krav ”har orsakat låsta lösningar för hotellbyggnaden i plan och i höjd.”

Är hotellets krav viktigare än Södertäljes medborgares behov och synpunkter?

Beskrivningen ”Hotellbyggnaden kommer stå som ett landmärke för Södertälje och underlättar orientering för besökare till stadskärnan” framstår mest som kosmetika för att motivera den höga byggnaden.

Skriften ”Södertälje stadskärna 2009–2029” säger ”Förbättra kontakten mellan stadskärnan och befintlig bebyggelse i dess närhet. Införliva befintlig bebyggelse med ny i en kvartersstruktur”. Det utesluter en 60 meter hög ”stoppklots”.

Nu finns alltså ytterligare en chans att meddela synpunkter, fram till 8 november. Utnyttja din möjlighet, kanske lyssnar någon den här gången?

Hasse Holmlöv

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy