Annons

Annons

Annons

Debatt
Truckstop Telge – förbättrad service till transportnäringen

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Utanför Örebro ligger Berglunda, ett truckstop liknande det som debattören vill se i Södertälje.

Bild: Gabriel Rådström

Annons

Som knutpunkt mellan E4 och E20, nationella järnvägslinjer och sjövägen mellan Mälaren och Östersjön ger Södertälje ett unikt strategiskt läge. Södertälje är ett logistiskt nav där vägar möts, varor kan omlastas, lagras och så vidare. Vi har många företag, stora och små, som är beroende av att leveranser fungerar både till och från deras verksamheter.

För att allt detta ska fungera bra måste vi också vara en bra plats för åkerier och chaufförer. Det handlar om att kunna erbjuda säkra och trygga rast- och uppställningsplatser med god service. Det handlar om ”24/7-öppna” platser där chaufförer kan fylla på drivmedel, ladda batterier (bokstavligt och bildligt), använda toaletter och duschar, äta och vila under säkra förhållanden utan att behöva riskera att utsättas för nattliga besök av ”vägpirater” och annat ”bus”.

Annons

Annons

Jag har haft kontakt med Scania, Astra Zeneca och organisationen Sveriges åkeriföretag. De är alla rörande överens om att säkra rast- och uppställningsplatser saknas i Södertälje med omnejd. Detta tvingar fram mer eller mindre kreativa lösningar som inte alltid är bra för chaufförerna, åkerierna, lastmottagarna eller oss kommuninnevånare.

Tekniska nämndens ordförande, Tage Gripenstam (C).

Bild: Tomas Karlsson

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i måndags debatterade jag detta med Tage Gripenstam (C), tekniska nämndens ordförande. Alla svar jag fick handlade om svårigheter och problem. Visst finns det sådana – mitt förslag är därför att vi ska inleda en förstudie i syfte att hitta lösningar.

Det som var intressant var att Tage Gripenstam inte på något sätt tog upp det stora behov av säkra uppställnings- och rastplatser som faktiskt finns. Scania ser behovet – detta är ett stort problem som bolaget tyvärr inte har utrymme för att lösa på egen mark. Astra Zeneca ser också behovet, men bolaget har mark så att de har löst det för egen del. De ser ändå problemets storlek eftersom chaufförer pratar med varandra och chaufförer med last till andra än Astra Zeneca, gärna vill använda Astras plats men blir då avvisade och får hitta egna lösningar.

Detta är ett tecken på att säkerheten är viktigare än att platsen ligger precis intill motorvägen.

Annons

Självklart ska inte kommunen äga och driva en sådan anläggning, det finns entreprenörer som är specialister på just detta.

Annons

Under debatten fick jag nämligen höra att ett av de största problemen i Södertälje är bristen på mark nära E4/E20. Jag undrar också hur kreativt arbetet varit? Det finns verksamheter som passar bra nära en väg och andra som inte bör ligga nära en väg? Och måste anläggningen ligga på kommunal mark? Kommunen har planmonopol men kan bjuda in till samarbete med privata samarbetspartners – hur noga har marknaden skannats för att hitta sådana?

Hur långsiktig är planeringen? Finns det verksamheter som kommer att förändras i framtiden och som redan nu är en möjlighet till ett framtida ”Truckstop Telge”? Då är det nu som planeringen måste börja.

Självklart ska inte kommunen äga och driva en sådan anläggning, det finns entreprenörer som är specialister på just detta. Runt om i Sverige finns anläggningar med olika samarbetsformer – där aktörer har sett behoven och agerat gemensamt.

Enligt Sveriges åkeriföretag så är de flesta seriösa åkerier beredda att betala för en plats med god service och hög säkerhet. För dem handlar det om att erbjuda chaufförerna en trygg och säker arbetsmiljö.

Det kommer säkert att finnas några som inte är villiga att betala, men jag anser att vi inte ska låta dem bestämma nivån på service och säkerhet i Södertälje. Seriösa chaufförer och åkerier ska ha möjlighet till en bra och säker arbetsmiljö.

Annons

Jag vill inte ge upp. Inga problem löses genom att ingenting görs.

Under debatten i måndags fick jag om och om igen höra: ”det finns ingen mark”, ”det finns ingen lösning”, ”det går inte”.

Jag vill inte ge upp. Inga problem löses genom att ingenting görs. Just ingenting verkar vara det som hänt sedan Liberalerna lade ett Truckstop-förslag 2015. Nu måste något hända.

Vi behöver en förstudie som tänker utanför boxen och hittar nya vägar för att lösa ett behov som skulle underlätta för aktörer inom transportnäringen och vårt lokala näringsliv.

Ann Westerberg (L)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan