Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Viktiga satsningar på barn och unga

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattören skriver att tillgängligheten till biblioteken, inte minst för barn och unga, ökar.

Bild: Mikael Hellsten

Annons

Den politiska majoriteten i Södertälje – Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet – har investerat 32 miljoner kronor extra till Ung fritid och biblioteksverksamheten under denna mandatperiod. Det är en satsning värd att uppmärksamma. Åtta extra miljoner per år har dessa verksamheter fått utöver ordinarie ram.

Ung fritid har använt medlen för att stärka arbetet kring våra fritidsgårdar. Exempelvis rekrytering av kvinnliga fritidsledare som är en del i strategin för att få fler tjejer till våra gårdar. Jag är stolt över våra fritidsledare som är såväl dedikerade som professionella. Våra fritidsgårdar är inga sedvanliga mötesplatser.

Vi jobbar progressivt i Södertälje, och våra gårdar anses därför vara mycket välfungerande med tydliga strategier och hög kvalitet i verksamheten. I jämförelse med många andra mötesplatser för unga i Sverige som stängs ned på löpande band.

Annons

Annons

Kommunen har flexibla mötesplatser och uppsökande verksamhet där fritidsledare anordnar aktiviteter på andra platser än de befintliga fritidsgårdarna och möte upp våra barn och ungdomar på flera platser i kommunen. Till exempel i stadsdelar som saknar fysiska lokaler att gå till, eller i områden vi bedömt behöver just sådana besök. Tillika har vi minibussar som kan fånga upp dessa barn och unga och kör dem till närmaste fritidsgård, eller sommartid till någon av våra mobila fritidsgårdar.

Geneta är en sådan stadsdel som vår uppsökande verksamhet vänder sig till och där vi även bedriver en fritidsklubb tillsammans med skolan.

En unik satsning är våra motorbåtar som tar ungdomarna ut på havet eller Mälaren. Synnerligen uppskattad erfarenhet för våra barn och unga som många aldrig tidigare fått möjligheten att uppleva Södertälje från vattnet.

De extra medlen har också använts för att öka tillgängligheten till våra bibliotek. I vår stadskärna, men även ute i våra kommundelar.

I Lunagallerian har vi öppnat upp ett unikt forum för barn i åldern 10 till 14 år – ett eget bibliotek. De vuxna får vara kvar på Stadsbiblioteket då TIO14-biblioteket har vuxengräns. TIO14 biblioteket har 1 500 helt nyinköpta böcker och en verksamhet där man kan läsa eller lyssna till böcker i lugn och ro.

Men även pyssla, spela spel eller bara vara.

Genom samverkan kommer bibliotekspersonal och förskolepersonal arbeta ännu närmare varandra vilket kommer att främja barnens språkutveckling och läslust.

Annons

Just nu pågår en stor renovering av Hölö bibliotek som gör biblioteket mer tillgängligt för alla. Biblioteket kommer erbjuda meröppet, en funktion som öppnar upp biblioteket på fler tider än den tid som det är bemannat.

Annons

Bokrummet på Järna bibliotek är också en nyhet som innebär att man kan låna på förtroende. En satsning som har varit möjlig via de extra medlen. Det har visast sig vara en stor framgång och mycket populärt.

Bokbussen som byggs kommer ge möjlighet för biblioteket att möta upp ännu fler kommuninvånare där de befinner sig. Allt för att så många som möjligt ska kunna få tillgång till litteratur, läsning och livslångtlärande.

Ett utökat samarbete med förskolorna inom kommunen är igång och kommer nu intensifieras utifrån att restriktionerna släpper mer och mer. Genom samverkan kommer bibliotekspersonal och förskolepersonal arbeta ännu närmare varandra vilket kommer att främja barnens språkutveckling och läslust.

Att kunna möta besökare och ge handledning och tips med hjälp av utökad personalsatsning är av vikt för att kunna arbete läsfrämjande vilket satsningen på bibliotek har gett möjlighet till.

Jag märker nu att just fritidsgårdarna och biblioteken uppmärksammas i debatten och på sociala medier. Det är mycket positivt. Det är viktiga verksamheter och förtjänar stort intresse.

David Winerdal (KD)

kommunalråd och ordförande för kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan