Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Debatt: Svenska kyrkan behöver bli en tydligare del av samhället

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattörerna skriver att ”Kyrkorummets speciella atmosfär” saknar motsvarighet i övriga samhället. Foto: Janerik Henriksson/TT

Annons

Nu när det är dags för kyrkoval ska det bli intressant att se hur många som går till valurnorna. Vid föregående kyrkoval var valdeltagandet i hela landet 18,2 procent, vilket lär ha varit det högsta valdeltagandet sedan 1950. Det var också en rejäl ökning från valet 2013 då endast 12,8 procent deltog.

Det är en glädjande utveckling och tyder på ett engagemang men det kan ändå inte dölja det dystra faktumet att medlemsutvecklingen i Svenska kyrkan är stadigt sjunkande. När kyrkan år 2000 skildes från staten var 82,9 procent av svenskarna medlemmar i kyrkan. Vid det senaste årsskiftet var siffran nere i 55,2 och inget tyder på att trenden kommer att ändras.

Att någon skulle komma med en briljant lösning på problemet är nog mycket begärt, men många är överens om att Svenska kyrkan behöver bli en tydligare del av samhället. Som det nu är verkar vi som kyrka delvis vara låsta av gamla rutiner och ibland gömmer vi oss i våra traditioner.

Annons

Annons

Vi vill se en folkkyrka som är öppen och engagerande. En folkkyrka som med mod är en del av kraften för alla människors lika rätt och värde

I stället borde vi som folkkyrka vara mer uppmärksamma på vad som händer i samhället. Traditionerna kan då bli en styrka om människor känner att det rör dem och att kyrkan lever upp till deras förväntningar. Kyrkorummets speciella atmosfär har till exempel ingen motsvarighet i övriga samhället och borde kunna utnyttjas i större utsträckning.

Vi vill se en folkkyrka som är öppen och engagerande. En folkkyrka som med mod är en del av kraften för alla människors lika rätt och värde och som lyhört finns där människor är i det de är.

Det finns nomineringsgrupper som inte välkomnar detta. Nyligen skrevs en debattartikel i Aftonbladet som hårt attackerade bland annat Centerpartiet som nomineringsgrupp, och nu kommer information inför kyrkovalet från Posk (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan). Där det står ”Tycker du att allmänpolitiska partier ska hålla sig borta från vad Svenska kyrkan jobbar med?” Svaret var att det tycker nomineringsgruppen Posk.

De som är engagerade i Posk är också mycket engagerade i kyrkans verksamheter. Det finns absolut ingen anledning att betvivla deras välmenta avsikter men deras attityd mot andra nomineringsgrupper är tyvärr symptomatisk för ett stort problem – att som nomineringsgrupp stänga in sig i sin egen värld.

Annons

I stället borde vi som nomineringsgrupper fokusera på vad vi vill lyfta fram. Centerpartiets nomineringsgrupp vill se en öppen och nära folkkyrka där vi utvecklar de fina sociala verksamheter som vi har och stöttar och uppmuntrar anställdas initiativ i aktuella frågor, samt att ta vara på våra resurser i form av mark och lokaler.

Annons

Det kan vara en tankeställare för Posk och många andra att det bland dem som kandiderar på Centerpartiets lista till Södertäljes kyrkofullmäktige finns flera som är engagerade eller känner ett starkt engagemang i kyrkan. Det är väl ändå vårt uppdrag att som kyrka nå ut och engagera och inkludera alla dem som vill och behöver.

För första gången ställer vi som nomineringsgrupp upp i kyrkovalet till kyrkofullmäktige i Södertälje pastorat och vi välkomnar dig som vill se en öppen, nära, grön, modig och engagerande folkkyrka.

Din röst gör skillnad.

Bengt Tandberg (C)

kandidat till kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige

Nina Wahlin (C)

kandidat till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Karin Westin Granat (C)

kandidat till kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige

Leif Åhlin (C)

kandidat till kyrkofullmäktige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan