Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Ett kyrkoval för klimat och miljö

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Svenska kyrkan är en stor skogsägare. Foto: Arkivbild

Annons

Den 29 juli, inträffade årets så kallade ”Overshoot Day”. Det vill säga, den dag då jordens ranson av förnybara resurser har förbrukats för i år. Sedan beräkningarna startade 1970 har ”Overshoot Day” kommit tidigare och tidigare, vilket är, vid sidan om de påtagliga och uppenbara klimat- och miljökatastroferna som nu rapporteras i media, ett tydligt tecken på att vi lever över våra tillgångar, det vill säga planetens tillgångar.

Det leder till uppenbara klimatförändringar, vattenbrist, jorderosion, avskogning och minskad biologisk mångfald – en kraftfull utarmning av förutsättningarna för det mänskliga livets levnadsbetingelser.

Klimatförändringarna är sannolikt den största gemensamma utmaning som mänskligheten någonsin stått inför. Ska vi få en jämlik och solidarisk värld, måste vi ompröva vårt sätt att tänka och bete oss kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa.

Annons

Annons

Vi som är anslutna till Vänstern i Svenska kyrkan (Visk) och ställer upp i kyrkovalet på söndag, menar att Svenska kyrkan, med sina drygt 5,7 miljoner medlemmar, har en mycket viktig roll i arbetet för att värna den skapelse som är oss given som människans boning – planeten jorden. Vi anser att det högt industrialiserade och konkurrensinriktade samhället har förvanskat många av människans grundläggande värden och reducerat såväl natur, miljö och människa till enbart en fråga om ekonomi och då särskilt ekonomisk vinst.

Denna grundhållning till skapelsen borde motivera Svenska kyrkan till ett ambitiöst arbete för klimat och miljö

Visk stödjer den grundsyn på skapelsen som biskoparna lyfter fram i ”Ett biskopsbrev om klimatet” – att naturen har ett egenvärde som Guds skapelse. Vi är många i dag, inom och utom kyrkan, som är överens om att naturen har ett sådant egenvärde. Denna grundhållning till skapelsen borde motivera Svenska kyrkan till ett ambitiöst arbete för klimat och miljö och särskilt i relation till att vara Sveriges femte största skogsägare med sina 400 000 hektar skog.

Vänstern i Svenska kyrkan menar att en kyrka som vill värna om livet i skapelsen bör avsätta minst 20 procent av sitt skogsinnehav till naturvärden genom att avstå skogsbruk i känsliga områden för den biologiska mångfalden och i tätortsnära områden för människors hälsa och rekreation. Den biologiska mångfalden, ekosystemets ramar och kulturvärden måste få lov att vara styrande i hur skogen sköts, inte den ekonomiska avkastningen.

Annons

Annons

Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser för att minska klimat- och miljöpåverkan och genom att bjuda in till reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Enligt ett unisont forskarsamhälle har vi knappt tio år på oss att ställa om våra levnadsbetingelser till en hållbar värld. Det är bråttom. Vi i Vänstern i Svenska kyrkan menar att kyrkan har styrkan att leda oss på rätt väg i det arbetet.

Vänstern i Svenska kyrkan i Södertälje

Bo Johansson

Pia Bergqvist

Ale Friberg

Camilla Wiman

Eva Bjurholm

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan