Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vi bygger med mod och mångfald

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Vi läser uppmaningar om att ”Göra Svenska kyrkan svensk igen”. Vi ser flygplan flyga över ytterområden i Stockholms län och andra delar av stiftet med banderoller där det står ”Massåtervandring”.

Det finns krafter som vill utestänga och exkludera. Det finns krafter som vill sära, separera och fördöma.

Det är inte den kraft vi vill vara en del av. Vi vill se en folkkyrka som är öppen, nära, grön, modig och engagerande.

Annons

Annons

När andra säger stäng – säger vi öppna.

När andra säger nej – säger vi ja

När andra säger ut – säger vi kom in.

Den folkkyrka vi vill se avspeglar det samhälle vi vill se. Vi vill se en folkkyrka som engagerar och öppnar upp och möter alla som vill och behöver.

Vi sträcker inte ut handen till andra för att de är kristna. Vi sträcker ut handen för att vi är kristna.

Den kristna traditionen håller oss trygga och ger oss modet möta också det okända. Vi sträcker inte ut handen till andra för att de är kristna. Vi sträcker ut handen för att vi är kristna.

Vi vill genom våra förtroendeuppdrag skapa förutsättningar och ramar för den mångfald som Svenska kyrkan kan härbärgera.

Centerpartiet som nomineringsgrupp har åstadkommit mycket under åren och har format vägen framåt för demokratin genom att sänka åldern för rösträtt för kyrkovalet, som numera är 16 år. Vi var drivande för att få igenom rätten för kvinnor att vigas till präster och rätten för samkönade par att vigas i Svenska kyrkan och nu också att alla nyvigda präster viger alla älskande par.

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en levande plats och kraft för alla där människors lika rätt och värde är fundamentet. Framåt vill vi värna skapelsen genom Kyrkans ansvar för miljö och klimat. Vi vill öppna upp för ungas engagemang och deras självklara plats i kyrkan. Vi vill stärka och utveckla folkkyrkans lokala så väl som globala diakonala engagemang.

Annons

Annons

När andra krafter säger stäng, då säger vi öppna!

Vi välkomnar din röst för en öppen, nära, grön, modig och engagerande folkkyrka.

Åsa Ingårda (C)

kandidat till kyrkomötet och stiftsfullmäktige

Nina Wahlin (C)

kandidat till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige Södertälje pastorat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan