Annons

Annons

Annons

Annons

Tomas Karlsson

ledare centerpartistisk

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson: Ständigt denna övertro på kameraövervakning

Detta är en opinionstext.LT:s ledarsida är fristående, men delar Centerpartiets värderingar.

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forsell. Foto: Claudio Bresciani/TT

Annons

Hårdare straff och starkare tvångsmedel – det är den politiska universallösningen på problem i samhället.

Ministrarna Mikael Damberg (S) och Morgan Johansson (S) har ägnat hela mandatperioden åt att tala väl om regeringens eget 34-punktsprogram mot gängkriminalitet. Samtidigt eskalerar det dödliga våldet med skjutvapen, hittills i år har 35 personer skjutits ihjäl i Sverige. I ärlighetens namn: 34-punktsprogrammet innehåller faktiskt även förslag på sådant som tidiga insatser i skolan samt satsningar på socialtjänsten och det brottsförebyggande arbetet. Men majoriteten av punkterna – och tonvikten i argumentationen – ligger tveklöst på repressiva åtgärder.

Annons

Annons

Det största oppositionspartiet vill inte vara sämre – repression är för moderater vad längdskidåkning är för norrmännen. Moderaterna kom för ett år sedan med tio förslag som partiet ser som ”mönsterbrytande reformer för att stoppa gängen”. Där talas bland annat om dubblerade straff, särskilda visitationszoner och tvångsomhändertagande av barn.

Repression är för moderater vad längdskidåkning är för norrmännen.

Häromdagen kom Moderaterna med ännu ett utspel på samma tema. Den rättspolitiska talespersonen Johan Forsell (M) säger till Sveriges television att ”det är anmärkningsvärt” att ”det bara finns 361 kameror hos polisen”. Till 2024 vill Moderaterna att över 2 000 övervakningskameror ska bevaka medborgarna – och då främst medborgare som lever och verkar i Sveriges mest utsatta stadsdelar. I bara farten hävdar Johan Forsell också att fler kameror förhindrar brott.

Här finns tid för eftertanke. Det ständigt upprepade påståendet att kameraövervakning verkar brottsförebyggande är rätt svajigt. Det blir tydligt när du ser till vad forskningen säger.

Moderaterna vill mångdubbla antalet övervakningskameror.

Bild: Mats Olsson

Annons

När det gäller just övervakningskameror har effektiviteten undersökts både i Sverige och internationellt. Många gånger dessutom. För ett par år sedan tog Brottsförebyggande rådet fram en kunskapsöversikt som utgick från 80 olika forskningsstudier.

Annons

Sammanställningen visar att övervakningskameror har en klar brottsförebyggande effekt när det gäller fordonsbrott, egendomsbrott och narkotikabrott. Däremot inte när det gäller ordningsstörningar eller våld. Rapporten konstaterar att ”Sett i ljuset av de starkaste studierna i världen sammantaget har kamerabevakning alltså inte varit framgångsrik när det gäller att förebygga våldsbrott”.

Vad gäller brottsplatser har kameraövervakning enligt Brå-sammanställningen definitivt en förebyggande funktion på bilparkeringar. Men inte i kollektivtrafik, centrumkärnor eller särskilt utsatta bostadsområden med flerfamiljshus.

Och, kanske viktigast av allt, för att kameraövervakning över huvud taget ska fungera effektivt måste den kompletteras med flera andra insatser – exempelvis bättre belysning, patrullering av väktare eller närvaro av polis och fältassistenter. Enbart ”passiv kamerabevakning” (när kameran spelar in, utan att någon kollar och agerar i realtid) ger i princip noll effekt.

Det är lätt att förstå att Moderaterna med flera gärna kräver fler övervakningskameror. Det är den lägst hängande av rättspolitiska frukter.

Annons

När LT i augusti diskuterade trygghetsfrågor i tv-sända debatten Södertälje tycker kom frågan om kameraövervakning av bostadsområden upp. Kommunpolis Mikael Alfredssons svar var både nyanserat och tänkvärt: ”Kameror är en sak, men det kan även vara ögon och öron på andra sätt – att man tar sitt ansvar och säger till om man ser något som är fel”.

Annons

Det är lätt att förstå att Moderaterna med flera gärna kräver fler övervakningskameror. Det är den lägst hängande av rättspolitiska frukter.

Men kamerorna är ingen mirakellösning. De är verktyg som, om de verkligen ska fungera tillfredsställande i brottsbekämpningen, kräver mänskliga arbetsinsatser och andra tillkopplade resurser.

För boende i våra mest utsatta stadsdelarna är det snarare satsningar på en välfungerande utbildning, ökat serviceutbud och fler arbetsplatser i närområdet som skapar trygghet – och reella alternativ till kriminalitet.

Annons

Annons

Till toppen av sidan