Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Att kyrkan hjälper många vet vi – men vem hjälper kyrkan?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sankta Ragnhilds kyrka är en symbol för Södertälje skriver debattören.

Bild: Elias Zazi

Annons

Efter snart fyra år som ledamot i kyrkofullmäktige har jag lärt mig en del om vad som sker och inte sker i vår församling. Att i stort sett alla som är verksamma inom kyrkan vill väl förstår vi, det är knappast ”lönen” på 500 kronor per år som är drivkraften att vara verksam ledamot inom sin församling.

Många är godhjärtade och vill hjälpa till, deltar i frivilligarbete och andra hjälpverksamheter. Men där stannar det, visioner om att hjälpa sin egen kyrka och medlemmar är det tyvärr ont om.

I maj 2018 la vi en motion om att öppna upp våra lokaler för församlingens behövande seniorer och servera dem mat samt lite aktiviteter – gärna dagligen. Då var det en ledamot som reste sig upp och sa: ”Jag har suttit i fullmäktige sedan 1980-talet, och det är första gången det ens kommer ett förslag här i kyrkofullmäktige, och ett bra förslag dessutom.”

Annons

Annons

Kök köptes in och vi drog igång en verksamhet med matservering en gång i veckan till att börja med. Sedan satte pandemin stopp, vi hoppas komma igång snart igen.

Jag är inte speciellt from, skulle knappast kalla mig för verkligt religiös, snarare mer hoppfull om något bättre efter detta liv, men man behöver inte vara djupt religiös för att uppskatta och vilja värna sin kyrka och dess traditioner som är en viktig del av vår nationella själ och historia. Jag insåg tidigt att kyrkan behöver hjälp att rädda sig och sin verksamhet.

Vår centrala kyrka Sankta Ragnhild byggdes under 1100-talet och har sedan dess varit en symbol för vår stad, bara den vetskapen gör att jag vill säkra dess framtid för kommande generationer.

Drivkraften att hjälpa framför allt våra äldre församlingsmedlemmar som fortfarande befinner sig i detta jordelivet är stor inom mig och Realistpartiets kyrkogrupp. Behovet av nya krafter och idéer inom vår kyrka är stort.

Kyrkans roll i samhället blir allt mer avlägsen för allmänheten och medlemsantalet minskar år efter år, därmed minskar även kyrkans intäkter och således dess möjligheter att verka i samhället.

Kyrkan måste söka och utveckla nya vägar för att vända trenden och dess ekonomiska förutsättningar.

Egna äldreboenden och fler hyresbostäder kommer att skapa arbetstillfällen och lägga grunden för en bättre ekonomi för vår församling

Annons

Att bygga fler hyresbostäder och driva vård/omsorg och äldreboenden i egen regi endast för kyrkans medlemmar kommer att få flera att vilja stanna kvar som medlemmar i kyrkan och säkerligen till och med få några att återuppta/bli medlemmar i vår församling.

Annons

Egna äldreboenden och fler hyresbostäder kommer att skapa arbetstillfällen och lägga grunden för en bättre ekonomi för vår församling i det långa perspektivet.

Realistpartiet här därför lämnat in två motioner om hur och var kyrkan kan bygga fler hyresbostäder på sina egna fastigheter och mark.

Kyrkan har mark i Enhörna och vi har föreslagit att vi ska anlägga ett äldreboende där, och utreda möjligheterna till att även bygga vanliga hyresbostäder och 55-plusboenden. Även att bygga ovanpå våra centrala fastigheter är en möjlighet och en realitet i stadsplanering i dag.

Våra förslag är seriösa. Får vi väljarnas förtroende så hjälper vi ideellt till med projektering, upphandling och planläggning för finansiering.

Tycker ni om våra förslag? Rösta då på Realistpartiet i Södertälje pastorat i kyrkovalet söndag 19 september. Realistpartiet är det enda alternativet om du vill förnya och stärka kyrkans oberoende och ställning i samhället.

Joakim Granberg

partiledare, Realistpartiet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan