Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Svenska kyrkan ska vara en öppen och välkomnande kyrka för alla som söker sig dit

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattörerna skriver att ”alla präster ska viga par oavsett hur familjebildningen ser ut.” Foto: Gorm Kallestad/TT

Annons

I Södertälje är det val till kyrkofullmäktige och du som har dina åsikter till vänster kan utnyttja din rösträtt. I kyrkovalet kandiderar Vänstern i Svenska kyrkan, Visk – lägg din röst på Visk och ge stöd åt en mer vänsterinriktad kyrka.

Här är de viktigaste frågorna som vi vill driva i kyrkofullmäktige:

• Vi vill värna om att Svenska kyrkan ska vara en öppen och välkomnande kyrka för alla som söker sig dit. Kyrkan ska verka i solidaritet för alla människor och vara en aktiv samhällsaktör. Därför vill vi verka för att kyrkan ska vara en viktig part i skapandet av ett jämlikt och jämställt samhälle där alla oavsett ålder, klass, kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ursprung kan leva ett tryggt och gott liv.

Annons

Annons

• Vi vill värna om ett stort internationellt engagemang, en solidarisk kyrka som står för stöd till de mest utsatta folken och grupperna i världen. Vi vill verka för att stärka Svenska kyrkans arbete för en ny ekonomisk världsordning, att de ekonomiska resurserna fördelas rättvist och efter människors behov.

Det är en självklarhet att alla tjänster och uppdrag i Svenska kyrkan är öppna för kvinnor.

• Vi vill också verka för att Svenska kyrkan ska vara en feministisk kyrka och värna om alla kvinnors rättigheter i samhället. Det är en självklarhet att alla tjänster och uppdrag i Svenska kyrkan är öppna för kvinnor. Lika självklart är det att alla präster ska viga par oavsett hur familjebildningen ser ut.

• Vi vill verka för ett fördjupat ekumeniskt arbete och för en ökad tolerans och förståelse för andra religioner genom interreligiös dialog.

• Arbetet med klimatfrågan är en av de viktigaste frågor kyrkan har att arbeta med i dag. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara vägledande i miljöarbetet, bland annat genom att församlingen miljödiplomeras.

• Svenska kyrkan arbetar i dag på många olika samhällsinstitutioner såsom universitet, högskolor, sjukhus, fängelser med flera genom sina olika former av institutions-själavård. Kyrkans sociala arbete, diakoni, är viktigt i dagens samhälle och behöver utvecklas. 

Annons

Rösta på Vänstern i Svenska kyrkan den 19 september.

Pia Bergqvist

Bosse Johansson

Camilla Viman

Ale Friberg

Eva Bjurholm

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan