Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vårda vår gröna skattkista

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Cykelvägen går i Svenska kyrkans skog i Överjärna församling.

Bild: Karolina Önnebro

Annons

Prästlönetillgångar är mark, skog, fastigheter och fondkapital som i dag förvaltas av Svenska kyrkans tretton stift. De utgörs av 466 000 hektar skogsmark, 47 000 hektar betes- och åkermark och ett fondkapital på 3,5 miljarder kronor.

I grunden är det gåvor ifrån såväl allmoge, stormän och rika kvinnor. Tillgångarna utgjorde försörjningen för Svenska kyrkans präster – därav namnet prästlönetillgångar. Allt detta bidrar i dag till en avkastning som är med och finansierar svenska kyrkans verksamhet, en verksamhet som välkomnar alla och som finns med i samarbete runt om i vår världsvida kyrka via Act Svenska kyrkan.

Annons

Annons

Det ligger i vårt intresse att förvaltningen sker på ett hållbart sätt och det kräver att församlingar och att vi kyrkotillhöriga, som i dag är 5,7 miljoner, känner oss delaktiga. Att vi med glädje kan berätta vad gott förvaltarskap är inom Svenska kyrkan, att vi till och med när vi går i skog och mark kan peka och säga ”vi är stolta över att det som en gångs skänkts sköts på ett sätt som kan komma framtida generationer till godo”.

Här ska vi vara föredömen gällande hållbart skogsbruk, långsiktig livsmedelsförsörjning och möjliggöra för sol, vind och vatten att bidra till hållbar energi.

Svenska kyrkans församlingar och kyrkotillhöriga har tillgång till en grön skattkista som vi tillsammans kan vårda, värna och vistas i. Här ska vi vara föredömen gällande hållbart skogsbruk, långsiktig livsmedelsförsörjning och möjliggöra för sol, vind och vatten att bidra till hållbar energi.

Dessa frågor vill vi driva så väl i Strängnäs stift som i Svenska kyrkan på nationell nivå. På valdagen den 19 september kan du ge oss fortsatt förtroende.

Tomas Fors

ordförande egendomsutskottet, kandidat för nomineringsgruppen Centerpartiet Strängnäs stift

Åsa Ingårda

ledamot av kyrkomötet, kandidat för nomineringsgruppen Centerpartiet Strängnäs stift

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan