Annons

Annons

Annons

Debatt
Replik: Behöver man färdtjänst så får man det

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den som får avslag på sin ansökan om färdtjänst kan överklaga till förvaltningsdomstolen. Foto: Helena Landstedt/TT

Annons

Vänsterpartisterna Veronica Kallander, Staffan Norberg (V) och Marta Aguirre (V) svaradevår debattartikel om färdtjänsten.

Det lagreglerade systemet för färdtjänsttillstånd innebär att den som anser sig behöva färdtjänst ansöker om det. En formell bedömning görs om den sökande har väsentliga svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik. Det bifall eller avslag trafikförvaltningen utfärdar är ett myndighetsbeslut, vilket kan överklagas till förvaltningsdomstolen.

I Region Stockholm har vi tveklöst landets mest tillgängliga färdtjänstverksamhet.

Annons

Annons

Färdtjänsten ser olika ut runtom i Sverige. Det finns många förklaringar till det, men en förklaring är att de allmänna kollektivtrafiksystemen ser så olika ut i landets olika delar.

I Region Stockholm har vi tveklöst landets mest tillgängliga färdtjänstverksamhet. Med resmöjligheter dygnet runt, högkostnadsskydd, trappklättring och en rad specialregler beroende på resenärskategori och behov. Inga av dessa regionala anpassningar är i grunden lagliga krav, utan de finns för att vi så långt möjligt försöker spegla vår allmänna kollektivtrafik, som ju också är unikt omfattande och möjligen sammantaget mest tillgänglighetsanpassad i världen.

Nu är Vänsterpartiet ett oppositionsparti, och i den rollen väljer dom att alltid se alla glas som minst halvtomma, med smutsigt vatten. Detta när saker i själva verket generellt fungerar mycket bra, både avseende tillståndsgivning och resornas utförande.

Givetvis finns det alltid saker att se över och förbättra. Men, den som ansöker om färdtjänst i Stockholms län och bedöms ha väsentliga svårigheter att resa med kollektivtrafiken får sitt färdtjänsttillstånd. I dag har cirka 63 500 länsinvånare ett färdtjänsttillstånd.

Vänsterpartiet blir förhoppningsvis för alltid kvar i sin oppositionsroll.

Annons

Vänsterpartiet, som motsätter sig våra upphandlingssystem, och på fullt allvar kräver att skattebetalarnas pengar ska gå till en regional bilpark med tusentals fordon för våra färdtjänstresor samt tusentals chaufförer anställda av regionen, har ingen trovärdighet i dessa frågor. Varken formellt, ekonomiskt eller avseende vad som är praktiskt genomförbart.

Vänsterpartiet blir förhoppningsvis för alltid kvar i sin oppositionsroll. För skulle V någonsin få verkligt inflytande över färdtjänsten, eller andra politiska områden här i Region Stockholm, skulle det bli förödande för den enskilde med enbart neddragningar och försämringar kvar att fördela.

Fredrik Wallén (KD)

ordförande Färdtjänstnämnden

Fadi Abdalahad (KD)

ersättare i regionfullmäktige, Stockholm

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan