Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vart tar de nationella minoritetsrättigheterna vägen i Södertälje?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På Stålhamraskolan finns finskspråkiga klasser. Foto: Arkivbild

Annons

Vi – föräldrar, lärare och realistpartister – motsätter oss att utbildningskontoret lägger ned de finskspråkiga klasserna på Stålhamraskolan.

Södertälje är ett finskt förvaltningsområde med uppdrag ifrån riksdagen (2010) att kommunen ska erbjuda och säkerställa sverigefinländares nationella minoritetsrättigheter – särskilt viktigt är barnens minoritetsrättigheter.

Södertälje har en lång historia med invånare som helt eller delvis har sitt ursprung i Finland. I minoritetslagen stärks sverigefinländarnas rättigheter i Sverige och framför allt i Södertälje kommun som finskt förvaltningsområde.

Dagens sverigefinländare är starkt integrerade i svenska samhället och familjer består till stor del av sammansättningar där endast en är sverigefinländare. Det svenska språket, svenska samhällets regler och kulturen är redan en självklar del, så något hot om att inte komma in i samhället är inte aktuellt. Däremot avtar finska språket alltmer, likaså utbudet av verksamheter där finländare får chansen att utöva sitt språk, vilket medför svårigheter att hålla det finska språket levande.

Annons

Annons

I minoritetslagen tydliggörs ansvaret kommunen har att informera, erbjuda och säkerställa att minoriteterna är medvetna om rättigheterna och att särskilt fokusera på barn och ungas rätt att få utveckla sitt språk och finska identitet. I Södertälje har det under årtionden funnits finska verksamheter – till exempel förskola, skolklasser och äldreomsorg.

Sverigefinländare ska enligt lagen ha rätt att vara delaktiga i viktiga beslut som rör dem. I kapitel 30 i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, poängteras barnens rätt att utöva och använda sitt eget språk.

Varför lägga ner finska klasserna i Stålhamraskolan? Är det att stödja och främja barnets rätt till det egna språket?

Att tillhöra ett finskt förvaltningsområde, vara nationell minoritet och ändå bli utsatt för detta hot att beröva kommande generationens sverigefinländare chansen och rättigheten att utveckla och utöva det finska språket. Det är att trotsa lagar och rättigheter. Det finska språket dör då ut.

Vad säger beslutsfattarna till barnen som går i de finska klasserna och nu plötsligt får reda på att deras klasser försvinner?

Om man inte vill satsa på barnen som är framtiden, vad ska man satsa på då?

Vad säger Stålhamraskolan, utbildningskontoret och kommunen till de sexåringar som i skrivande stund tror att de ska få börja i den finska klassen som de förberett sig för under hela året?

Annons

Minoritetslagens fjärde paragraf lyfter framför allt fram att man särskilt ska främja barnens rättighet att utveckla den kulturella identiteten och användningen av det egna minoritetsspråket.

Annons

Vad säger beslutsfattarna till barnen som går i de finska klasserna och nu plötsligt får reda på att deras klasser försvinner?

Hur förklarar man för vårdnadshavare att barnets klass inte får vara kvar, trots ett aktivt val att satsa på finska språket? Detta beslut tas utan vårdnadshavarnas synpunkter eller inflytande.

Det ter sig ytterst konstigt när det i samma minoritetslag i paragraf 5 klart och tydligt står att förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem genom samråd och en strukturerad dialog.

Känslan som sprids bland sverigefinländare i Södertälje är att finska språket, sverigefinländare och finska kulturen inte är något kommunen vill satsa på trots lagar och rättigheter.

De val ni politiker gör i dag kommer att vara avgörande för om vi ska ha några nationella minoriteter kvar i Sverige, tänk om och gör rätt.

Minna Kohtamäki-Corin

rektor

Jenna Laakso

förälder

Rickard Lommi

förälder

Niklas Kitterfeldt

förälder

Minna Kitterfeldt

förälder

Joakim Granberg

Realistpartiet

Harri Salminen

Realistpartiet

Annons

Annons

Till toppen av sidan