Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Debatt: Södertälje saknar ett ordentligt stadsmuseum

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skylten på Torekällberget talar om ett stadsmuseum. Men det kan enbart visa en mindre del av de föremål som finns.

Bild: Elias Zazi

Annons

Kulturhistoriska föreningen i Södertälje bildades år 1918 och har alltså verkat och funnits i Södertälje i över 100 år. Från början hette föreningen Östra Södermanlands Kulturhistoriska Förening som förkortades ÖSKF men bytte namn 1988 till Kulturhistoriska föreningen i Södertälje.

Ett av föreningens ändamål var från början: ”att i ett museum undan förstörelsen rädda och bevara de föremål av värde, som ännu kunna finnas kvar som minnen av och vittnesbörd om våra förfäders liv och verk”

Föreningens medlemmar åkte på den tiden runt i Täljebygden och samlade in gamla föremål av arkeologiskt- och kulturhistoriskt värde. Detta pågick under många år och föreningen fick ihop ett stort antal föremål som sedan förvarades på Torekällberget.

Annons

Ganska snart började medlemmar i ÖSKF också fundera på att skapa ett friluftsmuseum som komplement till den vanliga museiverksamheten. Föreningen lyckades få Södertälje stad att upplåta Amerikaberget, i dag Torekällberget som en plats för ett friluftsmuseum. Torekällbergets friluftsmuseum bildades 1929. Dit flyttades kvarnen från Nora på Mörkö och Råbystugan från Grödinge. Verksamheten kallades Torekällbergets friluftsmuseum.

Annons

Under årens lopp kom sedan den ena byggnaden efter den andra på plats. Många gamla hus bevarades också och flyttades till Torekällberget när Södertälje centrum revs på 1960-talet.

Till att börja med visades de insamlade museiföremålen i gamla västra epidemisjukhuset under tio år. Vissa föremål av allmogekaraktär kunde visas på Torekällberget men allt som rörde fornminnen, stadens historia, hantverk med mera måste magasineras. Föreningen hade 1935 planer på ett museum på Torekällberget men av olika anledningar blev det inget museum. Så här har det fortsatt i under mer än 100 år.

ÖSKF skänkte 1962 alla sina föremål och byggnader till kommunen. I utbyte tog kommunen på sig ansvaret för vården och driften. Torekällbergets friluftsmuseum är i dag en del av Kultur- och fritidsförvaltningen i Södertälje.

Det finns i dag ungefär 14 000 föremål som samlats in under åren och som är utspridda och magasinerade i olika förråd inom kommunen. Bara en mindre andel av föremålen kan i dag visas på Torekällberget på grund att det inte finns ett museum. Många av de magasinerade föremålen har därför aldrig visats för en publik. De flesta föremålen ligger alltså nedpackade och är osynliga för nyfikna Södertäljebor.

Annons

Södertälje har också en kanal som har funnit i över 200 år. Kanalen har en rik historia och är givetvis också en stor bit av Södertäljes historia. Vi anser att kanalens intressanta historia skulle kunna inrymmas i ett stadsmuseum.

Annons

Södertälje har i dag ett fint friluftsmuseum på Torekällberget men inget stadsmuseum. Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje tycker att det är dags för Södertälje kommun att ta fram en plan för ett nytt stadsmuseum i kombination med ett kanalmuseum. En lämplig plats för ett stadsmuseum kan vara på Torekällberget.

Vi och alla Södertäljebor har väntat i hundra år på ett stadsmuseum och vi hoppas att vi inte ska behöva vänta i ytterligare 100 år!

Kulturhistoriska föreningen i Södertälje, genom

Tord Hansén

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan