Annons

Annons

Annons

Ombyggnationen av Södertälje kanal

Debatt
Debatt: Återställ kanalpromenaderna – och lägg ner resten

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ombyggnationen av slussen och kanalen i Södertälje är pausad.

Bild: Jesper Hagel

Annons

Utbyggnaden av slussen och kanalen har misslyckats. Det är ett skandalprojekt, tycker komunledningen, och Södertäljeborna instämmer säkert.

Riskerna med stora infrastrukturprojekt är många och betydande. De kan missa tidplanen och drabbas av kostnadsökningar, vilka ofta hänger ihop.

Det kan också visa sig att utvecklingen har springer ifrån det ursprungliga syftet med projektet – att målen inte är relevanta längre. Det är precis vad som hänt med det så kallade Mälarprojektet, vars syfte är att ta in större fartyg i Mälaren. De stora ombyggnationerna av kanal och sluss i Södertälje har lett till att Södertälje drabbats av stora störningar i form av stängda kanalpromenader, buller och utsläpp från arbetsbåtar och arbetsfordon.

Annons

Många Södertäljebor som brukar ta sina dagliga promenader längs kanalen har nu förlorat sina hälsobringande gångvägar. Södertälje kommun, som varit emot projektet från början, kräver nu att promenadvägarna ska återställas snarast. Kommunen borde också kräva att projektet läggs ner så att vi slipper fortsatta störningar. Projektet är planerat att pågå ända till 2026 – åtta års försening och minst dubbelt så dyrt, om det går som planerat, vilket man har stor anledning att betvivla.

Annons

De här nya möjligheterna kullkastar hela Mälarprojektet. Chansen är också att utvecklingen tar ytterligare kliv.

Även om staten inte bryr sig om Södertäljes invändningar finns det andra allmängiltiga och starka skäl till att avsluta projektet.

Det ena är att Stockholms Hamn har byggt Norvik i Nynäshamn, som kan ta mot de största båtarna som trafikerar Östersjön. I Norvik kan man omlasta gods till järnväg, som ju är mycket miljövänligare än fartyg. Man kan också lasta om till mindre båtar, som sedan kan gå in i Mälaren utan att slussen behöver byggas om. Likaså har den så kallade kardonbanan i Norrköping öppnat. Det är en järnvägslinje som förbinder Norrköpings nya djuphamn med södra stambanan och den får alltså samma funktion som Norvik.

De här nya möjligheterna kullkastar hela Mälarprojektet. Chansen är också att utvecklingen tar ytterligare kliv.

Man kan också fråga sig om det är vettigt att över huvud taget ta in stora fartyg i Mälaren lastade med dieselolja och ammoniak. Det är svårt att släppa tanken på allt som kan hända när ett 160 meter långt fartyg ska manövrera mellan småöar och i trånga passager ihop med andra fartyg i Mälaren – vår dricksvattenkälla.

Det andra skälet för nedläggning är rent samhällsekonomiskt. Innan projektet startade gjordes en samhällsekonomisk kalkyl, som visade att projektet i bästa fall skulle kunna innebära en liten vinst.

När kostnaden nu ökar med det dubbla lär den samhällsekonomiska kalkylen landa på ett stort minus. Jag tycker inte att vi Södertäljebor och alla andra ska acceptera ett fortsatt slöseri med våra skattepengar till ingen nytta.

Ulf Sarlén

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan