Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Moderaterna mörkar sina kulturintentioner

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattörerna lyfter majoritetens satsningar på kulturområdet.

Bild: TT

Annons

Det är tacksamt att Moderaterna i Södertälje uppmärksammar vårt kulturliv.

Kultur beskrivs stundtals rätt och slätt som liv. Allt som lever. Jorden, grödorna, djuren – människorna. Somliga vill konkretisera tanken till att begreppet kultur är odlandet av människornas olika sinnen, som till exempel skapandet av konst, eller för den delen skapandet av en civilisation.

Kulturen producerar med andra ord det vi bedömer vara meningsfullt. Utan kultur skulle vår existens inte kunna processas och tillvaron skulle upplevas meningslös. Därav floran av definitioner av kultur.

Kultur är alltid essentiell, kanske mer nu än någonsin, när framtiden höljs i coviddunkel och orosmolnen hopar sig. Kulturen är den bas vi bygger vår tillvaro på.

Annons

Vi har full respekt för att vi alla måste förhålla oss till begränsade ramar, och alla behöver vi göra prioriteringar. Saad Said och Joakim Lindberg från Moderaterna glömmer dock (LT, 5 april) att redovisa vilka skarpa prioriteringar de måste göra för att scenkonsten ska ”slippa bära bördan” av sina verksamhetsbidrag.

Annons

Redan i Moderaternas skuggbudget 2020–2022 går följande att läsa: ” Det är i regel något positivt när människor väljer att ägna sig åt kulturella verksamheter tillsammans med andra /…/Dock ska denna typ av ontologisk aktivitet inte vara verksam som en följd av att hårt arbetande invånare har avstått från sin inkomst för att finansiera välfärden. Det är dessutom skadligt för kulturinstitutionerna att tvingas till en beroendesituation där deras framtida existens bygger på att de ska vara skattekollektivet till lags i stället för att kunna driva relevant utveckling av konstnärliga uttryck av vår samtid. För att lösa detta dilemma finns det en del verksamheter som kommer behöva befrias från att tvingas vara beroende av kommunala medel. Tre av de mest namnkunniga som är i just detta skriande behov är Oktoberteatern, Grafikens hus och Fotbollscupen.”

Dessa rader följs av en rejält beskuren kulturbudget med hela 12 283 000 kronor, något som naturligtvis skulle påverka nämnda verksamheters möjlighet att över huvud taget leverera konst och kultur till Södertäljes invånare.

Inte nog med det så vill Moderaterna i sitt senaste budgetförslag fortsättningsvis lägga en dubbel besparing på kultur- och fritidsområdet samt avsäga sig driften från alla våra bibliotek och samtliga fritidsgårdar.

Annons

En besparing på totalt 13 362 000 kronor.

Moderaterna lanserar en kulturslakt, majoriteten lanserar ett kulturpaket, det är skillnaden.

Annons

Även majoritetens budget innehåller effektiviseringar på totalt drygt 2 miljoner kronor. Men den innehåller också efterlängtade satsningar, inte minst ett historiskt kulturpaket: 3 miljoner till sommarlovsaktiviteter, 2 miljoner till Torekällberget, 1 miljon till Kulturskolan och 750 000 till Kultur 365. Sammantaget 6,75 miljoner kronor. Moderaterna lanserar en kulturslakt, majoriteten lanserar ett kulturpaket, det är skillnaden.

I dessa tider då varje skattekrona måste vägas, då jobbiga prioriteringar måste göras, får man inte glömma att kulturen är en väsentlig del av vår välfärd. Inte något lyxigt – utöver allt annat. Vi behöver alla kultur.

Fritidsgårdar och bibliotek fylls med kreativ verksamhet för våra medborgare. Fristående teatrar och konstscener beskriver sin del av verkligheten, fri för tolkning. De många kulturföreningarna banar väg för såväl breda som smala intressen. Så produceras den mänskliga gemenskapen – det är så vårt samhälle utvecklas.

David Winerdal (KD)

ordförande kultur- och fritidsnämnden

Ingela Evegård (S)

första vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan