Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Passa på att flytta hela slussbygget norrut

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Slussombyggnaden har stannat av. Debattören tycker att Södertäljes ny sluss borde byggas längre norrut, vid Ragnhildsborg i stället.

Bild: Jesper Hagel

Annons

I Länstidningen den 4 mars fick vi reda på att Trafikverket/Sjöfartsverket tänker planera för en traditionell sluss med beprövade slussportar som en lösning på problemet med det strandade nya slussbygget. Vad bra. Då kan man även passa på att bygga den nya slussen på rätt ställe.

Rätt ställe är naturligtvis den plats där Ragnhildsborgs båtvarv ligger i dag. Genom att bygga den nya slussen vid Ragnhildsborg uppkommer en mängd fördelar.

• Rent byggnadstekniskt blir det mycket enklare att bygga slussen på torra land och sedan schakta bort marken norr och söder om den nya slusskammaren.

• Fartygen behöver inte gira för att komma in i Linasundet, utan det blir raka spåret fram till den nya slussen.

Annons

• De gamla kvicksilverförgiftade sedimenten, som ligger ute i Snäckviken, hamnar i Saltsjön och inte i vår gemensamma dricksvattentäkt Mälaren längre utan att ens behöva flyttas.

Annons

• Genom en flytt av slussen ökar den segelfria höjden under Mälarbron, vilket innebär färre broöppningar till fromma för både biltrafik, busstrafik, cyklister och gående.

• I samband med bygget av slussen kan kommunen göra gemensam sak med de statliga intressena och bygga en ny förbindelse över kanalen i det befintliga bro/vägreservatet mellan Lina hage och Ritorp. Simsalabim! Med en ny broförbindelse mellan Lina hage och Ritorp kommer trafikmängden minska i Birkakorset, över Mälarbron och på Ängsgatan och Oxbacksleden. Detta gör att kommunen då kan ta fram detaljplaner för kommande bostadsbebyggelse i de centrala delarna av stan för att nå upp till målet 20 000 nya bostäder, utan att de rådande miljökraven sätter stopp.

När slussbygget är klart grävs den nuvarande slussen bort och blir en vanlig kanalsträckning. Linasundet fylls igen och Telgehus får landförbindelse med den västra sidan. Nivåskillnaden mellan Mälaren och Saltsjön i det igenfyllda Linasundet utnyttjas för att skapa en kort forssträcka där lax och andra vandringsfiskar kan hoppa upp till Mälaren.

Vad gör vi med en hamn som inte används och en halv sluss som inte heller används? Jo, vi gräver bort dem.

Det enda sakargumentet som Sjöfartsverket anfört mot en ny sluss uppe vid Ragnhildsborg är att Mälarhamnen – som inte används – och den halva rest av 1819 års sluss – som inte heller används – riskerar att rasa ut i kanalen om vattenståndet sänks med en meter.

Annons

Nåväl, vad gör vi med en hamn som inte används och en halv sluss som inte heller används? Jo, vi gräver bort dem och ersätter dem med en sluttande kanalsida som överallt annars längs med kanalen.

Behovet av påstigningsmöjligheter för passagerare som ska resa med Ejdern eller Strömma kanalbåtarna till Björkö/Birka löses med en rejäl träbrygga. Denna träbrygga används även av Kustbevakningens som förtöjningsplats för sina fartyg.

Stefan Wirström

Södertälje

Annons

Annons

Till toppen av sidan