AnnonsSödertälje Science Park

Södertälje bygger för en hållbar framtid

Södertälje växer så det knakar. Det ställer krav på stadsplaneringen – men öppnar också upp för möjligheter att bygga hållbart för framtidens behov.
– Det är både roligt och bra, men vi måste samtidigt ta ansvar för bostadsplaneringen och klimatet, säger Boel Godner (s), kommunstyrelsens ordförande.

Södertälje är en levande industristad med snabb befolkningsökning och idag bor här över 100 000 människor. Här finns Scania och AstraZeneca vilket gör att Södertälje ofta ligger i topp när det gäller den kommun i Sverige där flest patent söks. Södertälje är centrum i fordonsklustret i Mälardalen där nära en tredjedel av alla fordonsjobb i Sverige finns och 2023 startar Scania sin batterifabrik här. 

Med fokus på hållbarhet och genom samverkan med näringslivet satsar nu kommunen på att bygga för framtiden. 

– Södertälje är en modern och innovativ industristad. Folk flyttar hit i stor omfattning och då handlar det om att planera nya stadsdelar och inte bara bostadsområden. Det måste finnas en kontakt med den övriga stadskärnan så att det inte blir ensamma satelliter, säger Boel Godner och fortsätter:

– Det är en enorm utveckling i Sveriges alla stadskärnor idag när butiker av olika slag inte överlever. Jag vill belysa vikten av levande stadskärnor och centrum där människor från olika håll i kommunen dagligen kan mötas för att inte öka segregationen ytterligare. 

Science Week sänder digitalt – ta del av programmet

För att möta bostadsbehovet är ett av målen att bygga 20 000 nya bostäder på 20 år. Det handlar bland annat om att bygga energisnåla bostäder med fungerande sopsortering och återvinning, att det ska finnas närhet till service och samhällsfunktioner som förskola, skola och äldreomsorg och att invånarna ska kunna resa kollektivt till olika platser i stället för att välja bilen. 

– Vi har ett jättestort ansvar som kommun för att bygga staden och att göra det hållbart. Det handlar om samhällsplanering och att göra det lätt för både medborgare och företag att göra ansvarsfulla val för att kunna verka och leva hållbart, säger Boel Godner.

Vi har ett jättestort ansvar som kommun för att bygga staden och att göra det hållbart.

En nyckelkomponent i arbetet är samverkan med näringslivet. Med de stora företagens tillverkningsindustri och med Södertälje Science Park som mötesplats skapas möjligheter till många samarbetsprojekt. 

– Samverkan har varit en huvudsak i Södertälje under många år. Ett jättebra exempel är Science Park där Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och KTH tar ett gemensamt ansvar för hållbar produktion i Södertälje. Södertälje ska vara en hållbar plats och vi gör det tillsammans. 

Så arbetar Södertälje kommun på olika sätt med hållbarhet

En fråga som är viktig för Södertälje är också att se till att tunga transporter i stor omfattning ska kunna ta sig fram varje dag på ett hållbart sätt.

– Elektrifieringen är jätteviktig för våra företag, inte minst för Scania och då tittar vi på hur vi kan ta ansvar för en landinfrastruktur gemensamt. De här företagen är ledande när det gäller hållbarhetsarbete och då måste vi följa med i det.

Södertälje ska vara en hållbar plats och vi gör det tillsammans

På det årliga samhällsforumet Science Week kommer utvecklingen mot en hållbar stad att belysas ur olika perspektiv. Vid sidan om de ekonomiska utmaningarna lyfter Boel Godner även fram de stora sociala utmaningarna för kommunen när det handlar om hållbarhet.

– Det finns människor som kämpar väldigt hårt med sitt liv varje dag, och kanske till och med lever lite utanför samhället. När man lever från dag till dag är det väldigt svårt att leva hållbart och ta ansvar över vårt klimat. Det ingår naturligtvis också i de globala målen att skapa jämlikhet i samhället.

Ovan artikel är framtagen av Bonnier News Brand Studio och Södertälje Science Park och är ej en artikel av nyhetsredaktionen.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av LTs redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan