AnnonsSödertälje Science Park

AstraZeneca accelererar klimatstrategin

När tillverkningsindustrin i Sverige ställer om höjer AstraZeneca ribban för sina miljömål. Med strategin Ambition Zero Carbon satsar läkemedelsföretaget med ny kraft. – När vi utvecklar våra läkemedel ska det vara på bästa sätt med hänsyn till miljön i alla led, säger Nina Andrén, produktionsansvarig för tillverkningen av aktiva substanser på AstraZeneca i Södertälje.

AstraZeneca har i Södertälje en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel och här tillverkas ca 40 procent av bolagets volymer. De är en stor industriaktör med totalt 7200 anställda i Sverige, varav 4800 i Södertälje där de har produktion i Snäckviken och i Gärtuna. Tillverkningen står för en viktig del av Sveriges export och hållbarhet och miljö står högt upp på agendan. 

Science Week sänder digitalt – här är hela programmet

För att påskynda minskningen av företagets klimatavtryck har AstraZeneca flyttat fram sina klimatmål och presenterade i början av förra året sin strategi Ambition Zero Carbon på World Economic Forums årliga möte i Davos, ett miljöarbete som också lyfts fram under Science Week i början av februari.

– Vi har som företag jobbat med hållbarhet med stort fokus under lång tid. Det här är en stor global satsning där vi satsar mycket resurser inom hela företaget och vårt mål är att fullt ut eliminera koldioxidutsläppen. För att stödja de globala utmaningarna har AstraZeneca nu flyttat fram målen nästan ett decennium. Vi ska vara helt koldioxidneutrala från den egna verksamheten 2025 och till 2030 ska vi säkerställa att hela kedjan är koldioxidnegativ, berättar Nina Andrén på AstraZeneca.

Vi ska vara helt koldioxidneutrala från den egna verksamheten 2025

Programmet omfattar en miljard USD på global nivå och innefattar bland annat att företaget fördubblar energiproduktiviteten och kommer att använda förnybar energi för både elektricitet och värme Dessutom ingår satsningen ”AZ Forest” som innebär att 50 miljarder träd ska planteras över hela världen under de kommande fem åren. 

Hälsa och hållbar utveckling – ta del av AstraZenecas arbete

För att utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa läkemedel krävs också stora mängder energi och en viktig del i arbetet är att minska energiförbrukningen. Det har varit synligt i verksamheten i Södertälje under flera år. Vi har också aktivt förflyttat en stor så stor del som möjligt av AstraZenecas transporter från flyg till sjöfrakt. 

– Vi fortsätter resan vi har påbörjat och vi har redan minskat vårt avtryck rejält. Bland annat har vi fokuserat på att elen är helt fossilfri, vilket den är idag. Samtidigt jobbar vi med att säkerställa att hela kedjan är fossilfri tillsammans med våra leverantörer och hjälper dem att reducera sina fotavtryck, berättar hon. 

Vi får väldigt fin positiv respons från våra medarbetare

Andra viktiga områden är avfallshantering och återvinning. 

För vattenavfall har företaget också ett eget reningsverk i Södertälje, genom att kartlägga vattenanvändningen har det också blivit möjligt att spara stora mängder vatten.

Personalen är en stor del av framgångarna inom miljöskyddsområdet. För att minska CO2-avtrycket används dessutom miljöförbättringsmetoden Green Kaizen inom produktionen. Det ger medarbetarna verktyg att på ett enkelt sätt hitta saker som påverkar miljön på arbetsplatsen och modellen är på väg att bli global standard hos företaget. Arbetet är mycket uppskattat, berättar Nina Andrén.

– Vi får väldigt fin positiv respons från våra medarbetare. Många vill engagera sig och frågar hur de kan hjälpa till. Det finns ingen tvekan, utan vi måste göra det här, säger hon.  

– Närheten till Södertälje Science Park bidrar också till samverkan med akademin, kommunen och de andra industriföretagen. Där finns bland annat KTH:s Leancentrum med stor kunskap om hållbar produktion. 

Så ska AstraZeneca bli klimatneutrala

Ovan artikel är framtagen av Bonnier News Brand Studio och Södertälje Science Park och är ej en artikel av nyhetsredaktionen.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av LTs redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan