Annons

Annons

Annons

Annons

krönikaSödertälje

Lillan Hedlund
Lillan Hedlund: Bakom LT:s publiceringar av insändare står din rätt till det fria ordet

Text: 

Det här är en krönika.Analys och värderingar är skribentens egna.

Det har under senare tid stormat i sociala medier med anledning av insändare och debattinlägg som LT publicerat. Många ifrågasätter publiceringarna och undrar om tidningen har en dold agenda. Allt på grund av att vi låter allmänhet få uttrycka sin åsikt och sina tankar på insändar- och debattplats. Inget kunde vara mer fel.

Tre exempel på insändare som väcker debatt.

Bild: TT, Mattias Holgersson

Jag vill först förtydliga det många redan vet, men som är värdefullt att upprepa. Åsiktsmaterial är inte journalistik.

Vår strävan på LT är att alltid ha ett öppet och konstruktivt samtalsklimat där man vågar uttrycka sin åsikt och ges möjlighet att bemöta synpunkter man inte delar uppfattning om. Under senare tid har debatten om hotellbyggen tagit stor plats bland vårt åsiktsmaterial, där många vill tycka till om planerna. Men vi har nyligen också publicerat en enskild persons egna tankar om en infartsskylt till Södertälje. De här två vitt skilda ämnena väcker onekligen mycket starka känslor och åsikter, inte minst i sociala medier. Precis som det ska få vara i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Annons

Annons

"Jag delar inte din åsikt, men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den". Ett snudd på utslitet citat i yttrandefrihetssammanhang som ofta tillskrivs Voltaire.

När vi på tidningen ger utrymme för en enskild människas åsikt (väldigt sällan rör det sig om grupptalan), så har vi ingen dold agenda eller något uppsåt mer än att låta en person med egna ord komma till tals på en särskilt avsedd plats i tidningen.

Vi lägger ingen värdering i om vi gillar insändarens tankegångar eller inte och det står läsare fritt att sympatisera med insändaren eller rata vederbörandes åsikt. I en demokrati måste debatt få föras. Vi måste värna om, och stärka, det fria ordet.

I dag förs debatten ofta i sociala medier, men inte sällan sker en debatt långt bortom gränsen för vad vi under LT:s varumärke skulle tillåta. Okvädesord, förtal, rasism och stundom rent hat ges fritt spelrum. På LT har vi vid flera tillfällen på senare tid tvingats ta bort inlägg på vår egen facebooksida för att vi till slut inte har de stora resurser som krävs för att hantera inflödet av kommentarer som bryter mot våra regler.

Att läsa inläggen med tillhörande kommentarer i sociala medier färgar också läsarnas bild av den ursprungliga insändaren eller debattinlägget. När du tar del av konsekvenserna så ifrågasätts inte bara den enskilda personen som tyckt något utan även LT som låtit publicera inlägget som debatteras.

Annons

Frågan man då måste ställa sig är om man vill ha ett förbud att få uttrycka sin åsikt och sina tankar inom de gränser som finns. Vem ska få tycka, och vad får man tycka för att det ska vara en okej åsikt? Ska innehåll som inte faller i smaken censureras? Ska endast harmlöst tyckande få ta plats? Vi ser i allt för många länder vilka ödesdigra konsekvenser det får när människor förbjuds ge uttryck för sin åsikt. Du måste ställa dig frågan om det är det samhället du vill ha?

Annons

Som utgivare för LT och ytterst ansvarig för allt som publiceras under vårt varumärke oavsett om det gäller vårt journalistiska innehåll, åsiktsmaterial eller annonser så är jag beredd att gå långt för att ge utrymme för oliktänkande. Det är ett grundfundament i hela vårt demokratiska uppdrag.

Jag behöver inte sympatisera med det vi publicerar, men jag är hela tiden ansvarig för att granska innehållet så det ryms inom lagens gränser och våra riktlinjer. Det ska aldrig råda någon tvekan om att vi på LT slår vakt om det fria ordet.

Lillan Hedlund, chefredaktör och ansvarig utgivare

Annons

Annons

Till toppen av sidan