Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: 5i12 – viktigt att vi står enade för människors lika värde

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Varje år den 5 december delar Södertälje ut 5i12-priset till en person eller organisation som arbetar i 5i12-rörelsens anda, mot främlingskap och rasism och för medmänsklighet och inkludering.

Annons

Grunden för ett gott samhälle är den orubbliga sanningen att alla människor är lika mycket värda. Vi tror på och kämpar för ett samhälle fritt från diskriminering och främlingsfientlighet – det är i ett sådant samhälle vi vill leva.

Samhällsdebatten har hårdnat den senaste tiden och vi ser på den utvecklingen med oro. Vi har en lagstiftning som förbjuder diskriminering men vi vet att verkligheten inte alltid speglar lagen. Det finns fortfarande många som missgynnas på grund av etnisk tillhörighet, kön eller könsöverskridande identitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

I Södertälje bor, verkar och lever människor som har sitt ursprung över hela världen. Det är en styrka och vi vill representera alla kommunens invånare. Det ska inte spela någon roll var du eller dina föräldrar har sitt ursprung.

Annons

Annons

I ett hårdnande samhällsklimat krävs det att vi tydligare än någonsin står upp för det samhälle vi alla vill se. Vi representerar olika partier och tycker olika i en mängd sakfrågor, både stora och små, men vi står enade i vår övertygelse om alla människors lika värde. Vi har kommit en bit på vägen, men det finns fortfarande all anledning att fortsätta uppmärksamma dessa frågor och arbeta för ett bättre samhälle.

För 30 år sedan såg man i Härnösand en liknande utveckling då främlingsfientliga krafter fick ett allt större utrymme i det offentliga samtalet. För att ena medborgarna och arbeta mot främlingsfientlighet och rasism stiftades 5i12-rörelsen. Varje år den 5 december klockan fem i tolv hålls en manifestation för att belysa det fortsatta arbetet.

I år kan det inte bli någon stor manifestation, då detta precis som mycket annat påverkats av den pågående covidpandemin. I år kommer manifestationen i stället ske digitalt. Det har varit en tung och sorglig tid men i det mörka finns ändå ljusglimtar. Kanske kommer vi i framtiden se tillbaka på den här tiden och även minnas alla de tillfällen då människor hjälpte sina medmänniskor och visade hänsyn, kraft och mod för att kanske rädda livet på en främling.

Vi väljer varje år en pristagare men vi alla behövs i kampen. Vi – såväl politiker som medborgare – måste stå upp för det samhälle vi vill ha.

Annons

I Södertälje har kommunen, Telge, polisen och LT valt att uppmärksamma 5i12-rörelsens viktiga arbete för allas lika värde genom att i samband med detta datum att utse en person eller organisation som aktivt står upp för mer medmänsklighet i samhället och minskade motsättningar mellan människor från olika kulturer.

Annons

Vi väljer varje år en pristagare men vi alla behövs i kampen. Vi – såväl politiker som medborgare – måste stå upp för det samhälle vi vill ha. Det finns de som vill skapa splittring och hat och särskilt i osäkra tider då många känner rädsla kan dessa budskap vara mer lockande. Men vi är övertygade om att vi, tillsammans, kan skapa ett samhälle och ett Södertälje där vi i stället känner trygghet och gemenskap.

Boel Godner (S)

David Winerdal (KD)

Tage Gripenstam (C)

Lars Greger (MP)

Alexander Rosenberg (M)

Metin Hawsho (L)

Sait Yildiz (V)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan