Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Buss och tågresenärer i Södertälje måste gynnas

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattörerna vill bland annat införa gratis SL-resor i hela länet för pensionärer i lågtrafik, samt sänka kostnaden för SL-kortet. Foto: Tomas Karlsson

Bild: Tomas Karlsson

Annons

Kollektivtrafiken berör nästan alla oss Södertäljebor. Bussar, pendeltåg och SL-kort är en viktig del i vårt och Region Stockholms trafiksystem . Vänsterpartiet i Region Stockholm vill nu ta steg mot en miljöanpassad och för invånarna billigare kollektivtrafik.

Ett första steg mot så kallad nolltaxa återfinns i Vänsterpartiets budgetförslag genom att redan nu åter sänka priset på periodkort och enkelbiljetter till 2018 års nivå: 860 kr för ett 30 dagars periodkort

Annons

Annons

Vänsterpartiet föreslår även en rad åtgärder för kollektivtrafiken som redan i dag kommer att betyda mycket för Södertäljes miljömedvetna invånare som ofta reser kollektivt i hela länet.:

• Fria resor för barn och unga upp till 18 års ålder.

• Fria resor införs i hela länet för pensionärer i lågtrafik.

• Förlänga enkelbiljettens giltighetstid till 120 minuter.

• Fri tilldelning av resor för den som reser med färdtjänst och rullstolstaxi.

• Kräva kollektivavtal, personalövergång och meddelarfrihet vid all upphandling av kollektivtrafik.

• Utveckla ett regionalt lånecykelsystem integrerat med övrig kollektivtrafik.

• Införa öppna spärrar.

• Begränsa tjänsteresor med flyg för tjänstepersoner och politiker.

Detta är sådant som redan i dag är politiskt genomförbart och som dessutom väldigt många tycker.

I Södertälje skulle vi dessutom vilja se eller i vart fall utreda att en bättre och snabbare linje med buss (BRT) eller spårvagn. Den kan prövas på sträckan från Hovsjö via Västergård och centrum till Ronna/Geneta. Här finns den befolkningstäthet och mängd som kan utgöra ett tillräckligt och realistiskt underlag. Tidigare förslag i staden har tyvärr varit alltför utopiska.

I skattesatsen för Region Stockholm justeras skatten till 12,38 kr samt en extra  förstärkningspott på 30 öre i maximalt tre år ska vilket ska täcka både kostnader för den pågående pandemin men också för kollektivtrafikförbätringar i länet.

Annons

Då vi tyvärr inte tror att pandemin upphör 1 januari 2021 så anser vi att den budgetförstärkning med 1,5 mdr som vi föreslår kommer att behövas för att bemöta framtiden och hantera de skulder som regionen nu dras med. 

Staffan Norberg

Linda Sjögren

Eva Bjurholm

Sait Yildiz

Vänsterpartiet Södertälje

Annons

Annons

Till toppen av sidan