Annons

Annons

Annons

Nykvarn får nytt centrum

Debatt
Debatt: Nykvarns centrum – en öde plats

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nykvarns centrum har en mycket öppen planlösning för närvarande.

Bild: Mathias Jonsson

Annons

Byggnationerna i centrum tycks ha stannat av fullständigt. Detta irriterar och oroar Nykvarns invånare eftersom ett levande och innehållsrikt centrum är mycket viktigt för att en kommun ska fungera bra och kännas trivsam att bo i. Nu vittnar en stor och öde plats om ett projekt som håller på att kollapsa.

Centrumet började planeras 2014 och skulle vara klart 2022. Tiden ändrades sedan till 2026 och projektet är åter försenat. Efter att ha kontaktat kommunen och Slättö så är orsaken i första hand en oenighet om antalet parkeringsplatser som måste byggas. Kommunen vill att det ska byggas ytterligare ett parkeringsgarage i två plan under jord medan Slättö anser att det bli för dyrt och osäkert om och hur det ska användas. Det parkeringsgarage som redan byggts står till stora delar tomt och innebär en stor förlustaffär.

Annons

Annons

Konjunkturläget är inte detsamma som det var när centrum planerades och det är möjligt att Slättö ser en stor förlustaffär framför sig och vill avvakta. Nu är Slättö den tredje ägaren på kort tid av centrum och varför de tidigare ägarna sålde centrumet vidare kan man bara spekulera i.

Men det är möjligt att de inte såg någon lönsamhet i projektet och därför valde att sälja. Hade de upplevt det som lönsamt hade de naturligtvis inte sålt.

När det gäller antalet parkeringsplatser som kommunen vill ha är det intressant att ställa detta krav mot kommunens egna visioner

Risken finns att också Slättö tröttnar och säljer centrumet vidare och vad blir då tidsplanen. Nu ska det vara klart 2026 men med nya ägarbyten får vi kanske ett nytt centrum en bra bit in på 2030-talet. Och det var väl inte meningen.

När det gäller antalet parkeringsplatser som kommunen vill ha är det intressant att ställa detta krav mot kommunens egna visioner om antalet parkeringsplatser som står att läsa i deras ”Parkeringsnorm” på Nykvarns hemsida. Normen är antagen den 4 juni 2019 efter att detaljplanen antagits.

Där står om flexibla parkeringstal: ”De senaste åren har flera kommuner börjat använda sig av flexibla parkeringstal. Flexibla parkeringstal innebär att exploatören erbjuds anlägga ett lägre antal parkeringsplatser än rådande parkeringsnorm med motprestationen att exploatören utför åtgärder för att minska parkeringsbehovet vid bostaden. Det kan exempelvis handla om att förenkla för alternativa färdsätt som gång, cykel och kollektivtrafik genom att bygga bra cykelparkering. Avsikten är att minska bilresandet vilket ofta är en del i kommunens miljö- eller trafikmål och som tidigare nämnts har Nykvarn likartade mål. Ett minskat antal parkeringsplatser innebär en subventionering för exploatören då anläggningskostnaderna sjunker och kommunen får i gengäld en vinst i att fler invånare väljer hållbara transportmedel framför bilen. Grundtanken bakom flexibla parkeringstal är att de boende efterfrågar flexibilitet eller tillgänglighet till vissa målpunkter, inte per definition bilparkering.”

Annons

Annons

Utgår man från denna avsiktsförklaring som tar hänsyn till miljön från kommunen sida när det gäller parkering så ska det väl inte vara omöjligt att komma överens med Slättö.

Vi från Vänsterpartiet Nykvarn hoppas att kommunens invånare får uppleva ett nytt och levande centrum till 2026 så att vi inte måste finna oss i en trist och öde plats långt in på 2030-talet.

Vi uppmanar ansvariga tjänstemän, kommunstyrelsen och Slättö att komma fram till en lösning.

Eleonore Mårtensson

Jan Manker

Vänsterpartiet Nykvarn

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan