Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Vi kräver nio miljoner extra till Södertälje sjukhus omedelbart

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattörerna vill tillföra mer pengar till sjukvården i Region Stockholm – varav nio miljoner till sjukhuset i Södertälje.

Bild: Monika Nilsson Lysell

Annons

Det finns 3,53 extramiljarder hos Region Stockholm. Det är pengar som genast borde tillföras sjukvården under rådande coronapandemi. I stället kämpar sjukvården med snäva budgetar och beräknade underskott.

Vi menar att vi nu måste satsa på vården och ge vårdhjältarna mer än bara tomma applåder. Regionen måste säkerställa att vi har tillräckligt med personal och att deras villkor är goda.

Delårsbokslutets prognos den 31 augusti i år, visar att Region Stockholm går mot drygt tre miljarder kronor i överskott år 2020. Vänsterpartiet vill att pengarna ska användas för att ge vårdpersonalen förutsättningar att arbeta bort den vårdskuld som uppstått under corona. Vi menar att det vore självklart att skjuta till pengarna till sjukvården.

Annons

Vi ser inget positivt med att regionen sparar ett stort överskott, när pengarna behövs i sjukvården.

Annons

Sjukvården i Region Stockholm har framför sig dels underskott i sina budgetar, dels en vårdskuld som uppkommit då mycket icke-akut sjukvård fått skjutas på framtiden på grund av covid-19. Personalen får inte den välförtjänta återhämtning den behöver, efter en fantastisk arbetsinsats under våren och sommaren. Dessutom dras många av sjukhusen med underskott som gör arbetsmiljön så dålig att personal blir utbränd eller säger upp sig.

Vi ser inget positivt med att regionen sparar ett stort överskott, när pengarna behövs i sjukvården. Region Stockholm som helhet har råd att befria sjukhusen från bördan av ett underskott.

Vi har krävt att Södertälje sjukhus tilldelas 9 000 000 kronor för att täcka det prognostiserade underskottet för år 2020.

Vi har också krävt:

• 1 253 000 000 kronor till Karolinska universitetssjukhuset.

• 288 000 000 kronor till Södersjukhuset.

• 137 000 000 kronor till Danderyds sjukhus.

• 26 000 000 kronor till S:t Eriks ögonsjukhus.

• 38 000 000 kronor till Kommunalförbundet vård och omsorg i Norrtälje.

De resterande överskottspengarna för år 2020 vill vi använda för ett vårdkrispaket för att ytterligare underlätta för vården att arbeta bort den uppkomna vårdskulden utan att bränna ut sin personal.

Annons

Vårdkrispaketet vill vi ska disponeras av sjukhusen under 2021 och 2022, för att komma ikapp med vårdskulden och ge personalen en chans att andas ut och få en mer rimlig arbetsbörda.

Annons

Region Stockholm är inte bara landets största region, vi har stora ekonomiska resurser som måste användas rätt. Vi har alla möjligheter att ge vårdpersonalen alla de förutsättningar den behöver för att utöva sina yrken med stolthet.

Både personal och patienter förtjänar att det här överskottet tillförs där det behövs mest – till våra sjukhus.

Anna Sehlin (V)

oppositionsregionråd Region Stockholm

Linda Sjögren (V)

gruppledare Södertälje

Staffan Norberg (V)

fullmäktigeledamot Region Stockholm

Annons

Annons

Till toppen av sidan