Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Värna lagen om anställningsskydd

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vice statsminister Isabella Lövin (MP) och Stefan Löfven (S) har i januariavtalet kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om att se över arbetsrätten. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet/TT

Annons

I dagarna äger slutförhandlingar rum mellan de stora drakarna på svensk arbetsmarknad – LO och PTK å ena sidan och arbetsgivarnas intresseorganisation Svenskt näringsliv å den andra – om avgörande förändringar inom Las, lagen om anställningsskydd.

Arbetsrätten hotas nu av uppluckring och försämring i form av ett nytt system för anställningsskydd och omställning. Förhandlingarna är en konsekvens av uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna i det som kallas januariöverenskommelsen.

Vad måste Sveriges arbets- och löntagare offra för att Stefan Löfven (S) och Isabella Lövin (MP) med Centerns och Liberalernas tillåtelse ska få sitta kvar vid makten?

Annons

I januariavtalet slås fast att Las ska ändras oavsett om arbetsmarknadens parter kommer överens eller inte. Med andra ord, om parterna inte kan komma överens, hotar regeringen intervenera med lagstiftning. Hotet är inte ens förtäckt, det är öppet. Vad måste Sveriges arbets- och löntagare offra för att Stefan Löfven (S) och Isabella Lövin (MP) med Centerns och Liberalernas tillåtelse ska få sitta kvar vid makten?

Annons

Vi i Vänsterpartiet ser att risken är överhängande att arbetstagarna genom januariöverenskommelsen kommer att tappa flera av de viktigaste arbetsrättsliga rättigheter som successivt erövrats under hela 1900-talet. Lagen om anställningsskydd är ett resultat av kompromissen mellan den dåtida vänsterns social- och fördelningspolitiska strävanden och kapitalets och marknadsekonomins starka intressen för ekonomisk tillväxt och lönsamhet. Den svenska modellen har fungerat fram till i dag, kompletterad 1974 med lagen om anställningsskydd och medbestämmande i arbetslivet, arbetsmiljölagen 1977 och arbetstidslagen 1982, vid vilka dåvarande socialdemokratiska regeringar med en stark fackföreningsrörelse i ryggen har intervenerat och lagstiftat.

Såväl lagen om anställningsskydd som den om medbestämmande, arbetsmiljö och arbetstid stärkte i huvudsak arbetarkollektivets intressen gentemot arbetsgivarnas.

På tvärs mot partierna bakom januariöverenskommelsen, anser vi i Vänsterpartiet att problemet på svensk arbetsmarknad inte är att arbetstagare har för mycket anställningstrygghet.

Nu hotar regeringen och dess samarbetspartier att rucka på balansen mellan arbetsmarknadens parter.

Annons

På tvärs mot partierna bakom januariöverenskommelsen, anser vi i Vänsterpartiet att problemet på svensk arbetsmarknad inte är att arbetstagare har för mycket anställningstrygghet. Tvärtom. Otryggheten har ökat och spridit sig. Därtill kommer att en svag anställningstrygghet medverkar till att skapa rädda och tysta anställda, liksom även tysta och svaga fackföreningar.

Annons

I den av regeringen beställda Las-utredningen, vars resultat lades fram i början på sommaren, föreslås bland annat att undantagen från turordningsreglerna ska utökas från två till fem för alla arbetsgivare oavsett företagsstorlek. Med ett genomfört utökat undantag riskerar äldre arbetskraft, sjukskriven arbetskraft eller arbetskraft med fel kompetens/kunskap att åka ut från arbetsplatsen. I dag har arbetstagare med längre anställningstid företräde i undantagen framför arbetstagare med kortare anställningstid.

Utredningen säger visserligen att anställningstiden fortsatt kommer att vara viktig för anställningstryggheten, men kommer med utredningens förslag få mindre betydelse.

Vi i Vänsterpartiet är starkt oroade över utgången i de förhandlingar mellan LO, PTK och Svenskt näringsliv som nu pågår. En viktig ingrediens i anställningsskyddet är frågan om så kallad ”saklig grund” – det vill säga att en anställd inte kan sägas upp utan saklig grund. Det är grundläggande för arbetsskyddet. Arbetsgivarparten vill också ges möjlighet att säga upp anställda på grundval av kriteriet ”personliga skäl”. Enligt förhandsinformationen som sipprat ut skulle möjligheten till sådana uppsägningar inte gå att ogiltigförklara i företag med upp till 15 anställda. I diskussionerna föreslås också ändringar som allvarligt urholkar reglerna för tillsvidare-, visstid- och tidsbegränsade anställningar.

Annons

Annons

Risken för godtycklighet ökar lavinartat.

Dragkampen pågår i denna stund i förhandlingsrummet. Om arbetsmarknadens parter inte kommer överens, är det sagt att Las landar på regeringens bord. Då är risken stor att det är utredningens innehåll som lägger grunden till ett regeringsförslag om att ändra arbetsrätten.

I det läget har Vänsterpartiet som oberoende parti i riksdagen sagt sig vara berett att väcka misstroende mot regeringen. Arbetsrätten är en hjärtefråga för Vänsterpartiet. Det mullrar uti rättens krater.

Vänsterpartiet Södertälje

Eva Bjurholm

Caterina Glaser-Müller

Lasse Jansson

Linda Sjögren

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan