Annons

Annons

Annons

Annons

Smittan på Attendo Hovsjö

Insändare
Insändare: Det finns ingen "tystnadskultur" på Attendo

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Attendo Hovsjövägen

Bild: Mårten Arvidsson

Annons

Pandemin har slagit hårt mot Sverige och svensk äldreomsorg. Nyligen skrev LT (29/7) om Corona-utbrottet på Attendo Hovsjövägen. Detta var tidigt i pandemin, och skedde trots att boendet utöver myndigheternas riktlinjer infört besöksstopp och hälsokontroller av samtliga medarbetare inför varje arbetspass.

Annons

Attendo misstänkte att även symtomfria medarbetare kunde vara källa till smittspridning, vilket nu bekräftats i en studie. I början av april beslutade vi att höja skyddsnivån och använda skyddsutrustning i alla vårdnära situationer. Det gav gott resultat. Idag är inte bara Hovsjövägen utan samtliga Attendos drygt 500 äldreboenden i Norden smittfria.

Annons

Händelsen har dock varit omskakande, både för boende och närstående liksom för Attendos medarbetare. Vi samtalar om det som hänt, delar med oss av erfarenheter internt och med de som varit berörda. Attendo samarbetar också fullt ut med granskande myndigheter.

Däremot kommenterar vi inte alla uppgifter i media. Detta beror inte på ovilja eller en ”tystnadskultur”. Det handlar först och främst om respekt för de som drabbats. Men också om att omsorgen - precis som sjukvården - omgärdas av sekretess för enskilda och deras närstående. 

På Attendo är vi måna om att medarbetare ska kunna dela med sig av erfarenheter, och har även inrättat en fristående visselblåsarfunktion. Delaktighet är en central del av vårt kvalitetsarbete, och en viktig förklaring till att Attendo på 35 år blivit en ledande aktör inom äldreomsorgen i Norden

Stefan Svanström,

chef Samhällskommunikation Attendo

Svar: Det är förstås välkommet att Attendo är så måna om den grundlagsskyddade meddelarfriheten. Tyvärr är den bild vi på LT fått att många anställda inte vågar medverka när media ringer. En bild som också delas av Kommunal. 

Annons

Det står förstås Attendo Hovsjövägens chef fritt att välja om man vill ställa upp på en intervju eller inte. Att däremot antyda att det inte går att svara på frågor av respekt för anhöriga blir direkt missvisande. De frågor som LT ställt men som vi inte fått svar på handlar om allt från boendets arbete under pandemin till hur personalen mår. 

Eftersom att Attendo är måna om att medarbetare ska våga tala med medier så vore det bra om ansvarig chef föregår med gott exempel nästa gång.

Jesper Hagel

tf. nyhetschef LT

Annons

Annons

Till toppen av sidan