Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Granska de verkliga sakförhållandena på kyrkogården

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Gravar på Södertälje kyrkogård.

Bild: Tomas Karlsson

Annons

I Södertälje kan man inte längre få en ny kistgrav på Södertälje kyrkogård då kyrkogården är full enligt kyrkogårdsförvaltningen.

Det är dock något underligt med det påståendet.

På kyrkogården finns gravkvarter (gravområden) som är färdigställda för nya kistgravar, men som aldrig tagits i bruk. Ett sådant område finns exempelvis bakom driftsbyggnaderna på kyrkogården där det står gröna pinnar som markerar gravplatser som inte tas i bruk.

Annons

Annons

Förutom de redan färdigställda gravkvarteren finns även fler som kan nyttjas – gravkvarter där det är två rader men man bara använt den ena raden.

Katastrofplanen för Södertälje kyrkogård rymmer över hundratalet gravar om den tas i bruk. En ny katastrofplan finns numera i Tveta – så det finns inget hinder att nyttja den på Södertälje kyrkogård för nya gravar.

Till det finns områden i skogskyrkogården som mycket väl lämpar sig att bygga gravkvarter med befintliga fyllnadsmassor.

Sammantaget finns flera hundra möjliga platser för nya kistgravar direkt – och med lite planering tusentalet om inte fler.

Någon brist på gravplats för nya kistgravar finns inte om man gör valet att använda de möjligheter som finns. En kyrkogård växer ju fram gravkvarter för gravkvarter.

De finns inte från början utan dess existens beror på planering. Att en kyrkogård blir full beror på att den fysiska platsen för nya gravar är förbrukad – eller att man inte nyttjar de möjligheter som finns. I Södertälje gäller det senare. Det finns plats, mycket plats men ingen vilja att nyttja ens redan färdigställda gravkvarter.

Jag föreslår därför en granskning av sakförhållanden där myndighetsuppdraget står i fokus. Begravning är ett uppdrag som Svenska kyrkan har tilldelats, men det lyder under myndighetsansvar och tillsyn sker av länsstyrelsen.

Annons

Jag föreslår att de trossamfund som berörs av detta kräver en fördjupad utredning av länsstyrelsen, oberoende av Svenska kyrkan

Annons

Tillsynen är helt beroende av att Svenska kyrkan lämnar korrekt information. Någon granskning huruvida uppgifterna stämmer eller ej har inte gjorts utan man har utgått från att informationen är korrekt.

Jag föreslår att de trossamfund som berörs av detta kräver en fördjupad utredning av länsstyrelsen, oberoende av Svenska kyrkan som bättre belyser sakförhållanden om tillgången på gravplats.

Bernt Gyllebring

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan