Annons

Annons

Annons

Nedläggningen av Nova

Debatt
Debatt: Stoppa nedläggningen av Nova

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande David Winerdal (KD).

Bild: Monika Nilsson Lysell

Annons

Det kan knappast råda någon tvekan om att den planerade nedläggningen av verksamheten vid Café Nova upprör många. I LT den 28 maj citeras i ett reportage en av tre unga kvinnliga Nova-deltagare exempelvis på följande sätt: ”Men jag kommer aldrig att hitta någon plats som är bättre än Nova.”

Annons

Annons

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj ifrågasatte en samlad opposition majoritetens beslut att lägga ner verksamheten vid Nova. Det gjorde att debatten kring en av Linda Sjögren (V) väckt interpellation, riktad till kultur- och fritidsnämndens ordförande David Winerdal (KD), förlängde sammanträdet med närmare en timme.

Representanterna för oppositionspartierna (Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Realistpartiet) pekade alla på det faktum att Café Novas verksamhet är mycket uppskattad och välbesökt. Av detta drogs slutsatsen att majoritetsbeslutet att lägga ner Nova varit felaktigt och förhastat.

Oppositionen har också föreslagit att kultur- och fritidsnämnden förutsättningslöst ska undersöka möjligheterna att driva verksamheten vidare.

I våra ögon är Winerdals argument såväl felaktiga som patetiska.

David Winerdal tvingades i fullmäktige med näbbar och klor, som vi uppfattade det av rena prestigeskäl, försvara ett illa förberett och föga genomtänkt beslut. Hans argumentation gick i första hand ut på att de flesta deltagare vid Nova är i 30-årsåldern och därför inte faller under nämndens ansvar samt att deltagandet varit nära nollpunkten.

I våra ögon är Winerdals argument såväl felaktiga som patetiska. Flera av fullmäktiges debattörer vittnade om att deltagarna i gemen varit betydligt yngre och att Café Nova vid deras besök varit nära nog fullsatt. Winerdals argument luktar som vi ser det ren desperation.

Annons

Annons

Sverigedemokraterna anser, i likhet med övriga oppositionspartier, att Nova fyller en viktig kulturell och social funktion i Södertälje kommun. Majoriteten måste därför tänka om och stoppa nedläggningen.

Beata Milewczyk (SD)

gruppledare

Tommy Hansson (SD)

ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan