Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Slussprojekt i svår sjönöd

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ombyggnaden av slussen och kanalen står still.

Bild: Roger Stigell

Annons

Århundradets ombyggnad av Södertälje kanal och sluss har drabbats av en rejäl grundstötning. Snart fyra år efter projektstart är det inte ens halvfärdigt. Detta gigantiska haveri stämmer till eftertanke för alla berörda parter. Och nog är den här affären något för riksrevisionen att sätta under lupp.

Hösten 2016 sjösattes Mälarprojektet med planerat anlöp vid senaste årsskiftet. Syftet var gott, att bredda och fördjupa farleden mellan Södertälje och insjöhamnarna Västerås och Köping. Större och säkrare tonnage kan avlasta godstrafiken på hårt ansträngda lands- och järnvägar.

Sjöfartsverket handlade upp en av Europas mest namnkunniga aktörer på området. Dessvärre visade det sig att båda parter gravt underskattat komplexiteten i jobbet. Strax före jul kastade Züblin in handduken och entreprenören och Sjöfartsverket gick skilda vägar.

Annons

Annons

Centrala Södertälje kan i det närmaste betraktas som en ockuperad zon, där de mest attraktiva och vackra partierna vid vattnet har spärrats av

I april 2020 har projektet strandat, med halvfärdig spontning av kanalsidorna och två vattenfyllda gropar av imponerande mått. Totalkostnaden beräknades inledningsvis till 1,5 miljarder kronor, men har efter ett antal omtag rusat iväg med ytterligare en miljard – och ännu vet ingen hur stor slutnotan blir.

Centrala Södertälje kan i det närmaste betraktas som en ockuperad zon, där de mest attraktiva och vackra partierna vid vattnet har spärrats av för Södertäljebor och besökare. Nu när vi går den sköna våren till mötes har vi vare sig tillträde till strandpromenaderna eller Lotsudden. Det påverkar naturligtvis upplevelsen av staden negativt när vi utestängs från kanalområdet och den avkopplande lunchpromenaden, stärkande joggingturen på eftermiddagen eller trivsamma restaurangbesöket på kvällen.

Under de här omständigheterna, vid sidan av coronaepidemin, försöker prövade företagare driva gästhamn och restaurangverksamhet, till exempel i Hebbevillan. I förlängningen äventyras Södertäljes målmedvetna arbete för att ta hem titeln ”Årets stadskärna 2023”.

Vad kan vi då dra för lärdomar av haveriet? Projektet pausas ett år och Sjöfartsverket sätter sig ned och analyserar situationen. Ska man hålla fast vid byggtekniken för de nya slussportarna eller bör en annan konstruktion väljas? Och hur ska den nyckfulla rullstensåsen bemästras? Därefter kan en ny offentlig upphandling lätta ankar – förhoppningsvis utan en utdragen överklagningsprocess.

Annons

Annons

Den ökade tillgängligheten var som bekant det utlovade plåstret på såren för Södertäljeborna efter en påfrestande byggperiod.

Kristdemokraterna föreslår en delad upphandling, där bland annat spontningen av kanalen med vidhängande krönbalk separeras från den komplicerade slussombyggnaden. Då kan vi snabbare få tillträde till gångvägar och spänger längs med kanalen, inte minst till den lilla oasen Kanalholmen. Den ökade tillgängligheten var som bekant det utlovade plåstret på såren för Södertäljeborna efter en påfrestande byggperiod.

För att trygga projektet från en fortsatt stormig seglats menar vi att det borde bli ett solklart fall för riksrevisionen att sätta tänderna i.

Kristdemokraterna rekommenderar också att hela projektet blir föremål för en neutral granskning. Alltifrån förutsättningar, geologiska undersökningar, konstruktionsmetoder till själva genomförandet. Och är det verkligen rimligt att miljardrullningen hittills skett på ”löpande räkning”?

För att trygga projektet från en fortsatt stormig seglats menar vi att det borde bli ett solklart fall för riksrevisionen att sätta tänderna i.

Medan omdaningen av Karl Johanslussen i Stockholm med sina klassiska klöverblad inledningsvis möttes av skepsis och sedan förvandlades till en formidabel folkfest när ”guldbron” angjorde Stadsgården har slussen i Södertälje blivit en sorglustig följetong i svår sjönöd.

Gör om och gör rätt inför den nya sjösättningen av Mälarprojektet. Tålamodet hos både stadsmiljön i allmänhet och Södertäljeborna i synnerhet börjar tryta efter fyra år av tillkortakommanden.

Robert Halef (KD)

riksdagsledamot

Annons

Annons

Till toppen av sidan