Annons

Annons

Annons

Reidar Carlsson

ledare centerpartistisk

Reidar Carlsson
Reidar Carlsson: Beskatta inte bilarna mer än nödvändigt

Text

Detta är en opinionstext.LT:s ledarsida är fristående, men delar Centerpartiets värderingar.

Det finns inget självändamål att behålla dagens skattetryck på bilismen. Om de klimatpåverkande utsläppen från bilarna minskar, så är det naturligt att skatten på bilarna minskar. Det är därför helt feltänkt att införa en kilometerskatt bara för att staten inte ska tappa skatteintäkter. Foto: Erik Johansen, TT.

Annons

Det är dyrt att köra bensin- och dieseldriven bil i Sverige. Till en stor del beror det på att bensin och diesel är högt beskattat. Drygt 60 procent av bensinpriset är skatt, medan skatteandelen för diesel är något lägre: runt 50 procent.

Den höga skatten ska dels betala för bilismens kostnader för samhället, till exempel nya vägar, trafikolyckor och vägslitage. Men den höga skatten ska också fungera som en miljöskatt, eftersom bensin och diesel är fossila bränslen som ger stora utsläpp av växthusgaser. Miljöskatten ska göra det mer lönsamt för bilägarna att byta till mer miljövänliga bilar, till exempel elbilar.

Annons

Annons

Bensin- och dieselskatterna är i dag en mycket stor inkomstkälla för staten. Det här kommer att förändras om andelen bensin- och dieselbilar minskar kraftigt till förmån för elbilar, hybridbilar, biogasbilar eller andra bilar som inte drivs av fossila bränslen. Än mer kommer statens intäkter att minska om försäljningen av bensin och diesel förbjuds, vilket troligen kommer att bli fallet – enligt Januariavtalet ska till exempel en utredning ta fram ett årtal för när ett sådant förbud ska träda i kraft.

En utredning ska ta fram ett årtal för när bensin- och dieselförsäljning ska förbjudas.

Bild: Tomas Karlsson

I det läget måste staten hitta ett sätt att ersätta intäkterna från bensin- och dieselskatterna. Ett sätt att göra detta är att införa en kilometerskatt, vilket innebär att bilen beskattas utifrån körsträcka.

Det här är dock ett förslag som skulle slå mycket hårt mot landsbygden, där körsträckorna är längre. I en ny forskningsrapport från bland annat Chalmers Tekniska Högskola och IVL Svenska Miljöinstitutet föreslås därför att kilometerskatten ska vara högre i staden och lägre på landsbygden.

Annons

I rapporten föreslås tre nivåer på kilometerskatten: fem kronor per mil i de större städerna, en krona per mil i mindre städer och på de större vägarna och ingen skatt alls på landsbygden. Tanken är att det här ska medföra samma skattetryck som i dag, det vill säga att statens intäkter från bilismen inte minskar.

Annons

Det finns inget självändamål att behålla dagens skattetryck på bilismen.

Det här är helt feltänkt. Även om det innebär större rättvisa mellan landsbygd och tätorter än en kilometerskatt som är lika stor överallt, är det fel att bilismen ska betala lika mycket i skatt när de bensin- och dieseldrivna bilarna försvinner.

Det finns inget självändamål att behålla dagens skattetryck på bilismen.

Om de klimatpåverkande utsläppen från bilarna minskar, är det naturligt att skatten på bilarna minskar. Då är det en mer effektiv miljöpolitik att höja skatten på andra områden.

Dessutom riskerar hotet om konstant skattetryck på bilismen att fördröja övergången till miljövänliga bilar. Det blir inte lika ekonomiskt intressant att köpa en miljövänlig bil, om man vet att skatten på bilen kommer att höjas kraftigt i framtiden.

Till detta kommer integritetsaspekten. Enligt forskningsrapporten ska ett GPS-system användas för att avgöra var och hur långt bilarna kör, så att kilometerskatten blir rätt. Det innebär att denna skatt kommer att medföra ett övervakningssamhälle, där alla bilar kan spåras.

Det vore självklart helt orimligt. Och även om forskarna hävdar att det går att lösa detta problem, så är risken att systemet felutnyttjas mycket stor.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan