Annons

Annons

Annons

Annons

Nedläggningen av Nova

Debatt
Debatt: Bevara Nova – verksamheten är unik

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kulturhuset Nova lockar undomar och unga vuxna.

Bild: Elias Zazi

Annons

I kommunfullmäktige och som ledamot i kultur- och fritidsnämnden har jag följt den utveckling som kultur- och fritidskontoret har gjort. Under nya budgetåret ska det sparas. Men det råder stora åsiktsskillnaderna kring hur.

Nu står en unik verksamhet som Kulturhuset Nova i skottgluggen. Nova är mycket värt att bevara.

Annons

Annons

Södertälje behöver en mötesplats för stadens ungdomar och unga vuxna. Denna plats bör ligga centralt. Vi måste ha förståelse för att ungdomarna inte alltid vill ta sig till fritidsgårdar i exempelvis Geneta, Hovsjö med flera. Nova har en inriktning som dessa fritidsgårdar inte lever upp till med när det kommer till konst, skapande och innovation.

Novas verksamhet i Södertälje är unik och värd att bevaras. Våra unga är vår framtid.

Realistpartiet begär att ärendet ska återremitteras för att det ska utredas om verksamheten Nova kan göra något för att spara på omkostnaderna. Är det möjligt att byta lokal? Kan verksamheten integreras i Castors lokaler? Finns möjligheter att föra samtal med Telge alternativt Telge Fastigheter som hyressubventioner?

Novas verksamhet i Södertälje är unik och värd att bevaras. Våra unga är vår framtid.

Vi inom Realistpartiet anmärker på att etablerade och mer kostnadskrävande verksamheter bereds stora belopp för att klara driften, som Oktoberteatern. Ett framtida köp av Saltskog gård likaså, med stora renoveringskostnader där äldre konstnärer ska låtas inneha sin ateljé.

Med dessa omkostnader i åtanke ser Realistpartiet svårigheter att lägga ner verksamheter för ungdomar och unga vuxna med motiveringen besparing. Realistpartiet vill med detta klargöra sin åsikt att:

Annons

• I första hand bereda fortsatt verksamhet för Nova. Därmed rösta nej till kontorets förslag.

• I andra hand begära återremiss.

Marcus Haavisto

Realistpartiet, ledamot kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan