Annons

Annons

Annons

Reidar Carlsson

ledare centerpartistisk

Reidar Carlsson
Reidar Carlsson: Jimmie Åkessons siffror måste tas med många nypor salt

Text: 

Detta är en opinionstext.LT:s ledarsida är fristående, men delar Centerpartiets värderingar.

Sverigedemokraterna vill få svenska väljare att tro att det pågår en ”massinvandring” av flyktingar. Det är därför Jimmie Åkesson i förra veckans partiledardebatt sade att 120 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige i fjol, men inte berättade att bara 26 500 har asylanknytning Foto: Janerik Henriksson/TT

Annons

Sverigedemokraterna bygger ofta sin argumentation på halvsanningar och överdrifter. Dessa upprepas så ofta att många till slut tror på dem.

Ofta är halvsanningarna svåra att genomskåda, inte minst för vanliga väljare. Genom att inte ge hela bakgrunden lyckas till exempel Sverigedemokraterna ofta få en siffra att framstå som att den stöder partiets budskap.

Ett mycket tydligt exempel på detta kom Jimmie Åkesson med i förra veckans partiledardebatt. Han hävdade då att de senaste årens stramare migrationspolitik inte alls har medfört att ”massinvandringen” upphört. Som bevis pekade han på att Sverige i fjol gav uppehållstillstånd till 120 000 personer.

Annons

Det här är en hög siffra. Som jämförelse sökte 160 000 personer asyl i Sverige under 2015, vilket skapade mycket stora problem för flyktingmottagandet, och gjorde att flyktingpolitiken lades om. Jimmie Åkesson vill därför att siffran 120 000 ska ge associationer till 2015 års flyktingkris.

Annons

Om man granskar Migrationsverkets statistik, där Jimmie Åkessons siffra kommer från, ger det dock en helt annan bild.

De 120 000 som fick uppehållstillstånd delas in i fem grupper: anknytning, arbetsmarknad, asyl, EES och studerande. Av de 120 000 är det bara 19 200 där grunden för uppehållstillståndet är asyl – de är alltså flyktingar. (Av dessa 19 200 är det för övrigt bara 5 900 som fick permanenta uppehållstillstånd. Övriga fick tidsbegränsade tillstånd.)

I gruppen ”anknytning” finns anhöriginvandrare med. Av dem är 7 350 anhöriga till personer som fått asyl i Sverige. Övriga 16 000 i denna grupp är ”övriga anhöriga”, adopterade och barn födda i Sverige av föräldrar med permanenta uppehållstillstånd.

Övriga tre grupper, arbetsmarknad, EES och studerande, har ingen koppling till asylpolitiken. Av de 120 000 som fick uppehållstillstånd under 2019 kan alltså 19 200 plus 7 350, det vill säga 26 550, kopplas till Sveriges asylpolitik. Det blir 22 procent av Jimmie Åkessons siffra.

26 550 kan tyckas vara en för hög siffra när det gäller asylinvandring till Sverige. Sverigedemokraterna tycker säkerligen detta, eftersom de vill att noll personer ska få asyl i Sverige, och att Sverige ska satsa på ”återvandring”.

Annons

Annons

Det är inte Sverigedemokraterna intresserade av. De vill skapa en rädsla bland svenska väljare

Det finns många goda skäl att diskutera om Sverige har rätt asylpolitik och tar oproportionerligt stort ansvar jämfört med övriga EU-länder. Den diskussionen bör dock utgå från de riktiga siffrorna för att bli meningsfull.

Men det är inte Sverigedemokraterna intresserade av. De vill skapa en rädsla bland svenska väljare för att över 100 000 flyktingar per år fortfarande kommer till Sverige, och att övriga partier inte vill göra något för att stoppa denna ”massinvandring”. Det är därför de sprider den här typen av lösrykta siffror.

S-ledaren Stefan Löfven visade i partiledardebatten delvis på felen i Jimmie Åkessons tolkning av Migrationsverkets siffra. Det var bra, men tyvärr var hans argumentation inte tillräckligt tydlig. Här måste han och andra politiker förbättra sig, om de ska klara debatten och få väljarna att inse att Sverigedemokraternas uppgifter inte går att lita på.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan