Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Befolkningsökningen slår mot rättsväsende och välfärd

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattören anser att det är för många människor i Sverige. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Annons

I Sverige ökar befolkningen för snabbt. Vi har gått från nio miljoner invånare 2004 till tio miljoner 2017. Om sju, åtta år beräknas vi vara elva miljoner.

Sverige har den snabbast ökande befolkningstillväxten i Europa. Den främsta orsaken är en omfattande invandring. Mer än två miljoner har fått uppehållstillstånd i Sverige sedan 2000 enligt Migrationsverket.

Alla samhällssystem har blivit överbelastade och kommunerna går på knäna. Kriminaliteten ökar och breder ut sig: sprängningar och skjutningar är vardagsmat. Domstolarna är överbelastade och fängelserna är fulla. Vårdköerna är enorma och folk trängs i timmar på akutmottagningarna. Arbetslösheten är den fjärde högsta inom EU.

Regeringen är handlingsförlamad och har inga idéer om hur problemen ska lösas.

Annons

Det finns uppfattningar om att invandringen har stramats åt. Så är det inte. Särskilt ökar invandring av anhöriga. Enligt Migrationsverket kommer 54 000 anhöriga till Sverige nästa år.

Annons

Sverige är det land inom EU som satsar mest på välfärd och utbildning och ändå är problemen enorma. Många invandrare hamnar i särskilda områden och de saknar arbete och barnen klarar inte skolan. Detta leder till hopplöshet. Det är klart att de ekonomiska och sociala klyftorna ökar i samhället när många människor hamnar utanför både när det gäller arbete och livsmening.

Vad beror de dåliga sociala och ekonomiska förhållandena på? Jo, på det faktum att Sverige har tagit emot för många människor

Brottsligheten i invandrarområdena förklaras av politikerna med socioekonomiska förhållanden. Så kan det vara, men vad beror de dåliga sociala och ekonomiska förhållandena på? Jo, på det faktum att Sverige har tagit emot för många människor under lång tid.

Sverige har blivit en multikulturell samling utan vare sig identitet, mål eller strategier för en fungerande nation. Riksrevisionen har gett regeringarna svidande kritik: det saknas analyser över vilka ekonomiska och mänskliga konsekvenser invandringen får.

Det är inte underligt att vi har fått ett nytt stort politiskt parti. Allt fler medborgare ser orsakerna till problemen medan politikerna har ägnat sin kraft åt att bekämpa Sverigedemokraterna. I stället skulle man ha tagit itu med problemen eller utmaningarna som det förskönande numera heter.

Annons

Annons

Vad ska Sverige göra för att begränsa skadorna? Det mest akuta är att bekämpa kriminaliteten och att komma till rätta med problemen inom sjukvården. Hur det ska gå till verkar politikerna inte ha en aning om och jag kan bara bidra med några synpunkter.

En är att staten borde avlasta kommunerna det ekonomiska ansvaret för invandringen. En väg som förespråkas för att rädda välfärden är att höja skatterna. Det skulle emellertid få motsatt effekt eftersom Sverige redan har ett av världens högsta skattetryck. Höjda skatter skulle dessutom urholka skatteviljan ytterligare eftersom staten inte kan upprätthålla samhällskontraktet – det vill säga att ge den egna befolkningen rättstrygghet och en godtagbar välfärd.

Den viktigaste förutsättningen, slutligen, för att vi ska kunna bromsa den negativa utvecklingen är att vi inte tar emot fler invandrare i nutid. Sverige har redan tagit ett för stort ansvar. Nu måste politikerna koncentrera sig på att återställa trygghet och välfärd.

Ulf Sarlén

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan