Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Äldreomsorgen, vårt hjärtebarn

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debattören lyfter fram personalen inom äldreomsorgen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Annons

Hemtjänsten är majoritetens hjärtebarn och oppositionens sorgebarn. Så långt från varandra står vi.

Det visar sig tydligt på vilket sätt vi väljer att uppmärksamma vårt barn. Har vi fokus på det som är negativt, då har vi genast Tove Janssons Ninni, det osynliga barnet, här. Ninni som togs om hand av en tant som inte tyckte om henne och därmed blev osynlig. Men gör vi som Tooticki och Muminfamiljen, händer det andra saker. Med tydlighet, omtanke, bekräftelse och uppmärksamhet gjorde de Ninni synlig. Det är också det vi gör med äldreomsorgens verksamheter. En verksamhet behöver vara synlig för att kunna blomma ut och bli den man verkligen är ämnad att vara.

Under året som gått har vi i huvudsak haft fokus på att få kontroll över och bringa ordning i våra system, processer, rutiner och riktlinjer. När detta är på plats, har vi de rätta förutsättningarna för att utveckla verksamheten. Idag finns en större samsyn, bättre kunskap och en öppenhet om behovet och nödvändigheten att arbeta på ett annat sätt för att nå målen. Både när det gäller kvalitet och ekonomi, som alltid måste gå hand i hand.

Annons

Annons

Jag har sagt det förut: det finns inga genvägar, det finns inga snabba lösningar. Att gå från ett tillstånd till ett annat, tar tid och arbetet måste vara grundligt, långsiktigt och hållbart:

• Grundligt för att kommunen alltid är vårdgivare. Oavsett vem som utför insatserna måste vi alltid vara beredda att träda in när privata aktörer inte längre klarar sin uppgift. Det har vi varit med om flera gånger. Grundligt för att det är då vi ser kvaliteten öka. Kvaliteten i äldreomsorgen uppstår i relation mellan brukare och personal.

Det man vill ha är kompetent personal och gott bemötande

• Långsiktigt för att befolkningen ökar och därmed också antalet äldre. Dessutom ökar antalet äldre äldre vilket innebär att behovet av stöd i den dagliga livsföringen ökar. Långsiktighet innebär också att vi måste spana in i framtiden; hur vill nästa generation ha sin omsorg och sina insatser utförda? Jag har ännu inte mött någon som i första hand har önskemål om vilken organisation som ska utföra insatserna. Nej, det man vill ha är kompetent personal och gott bemötande, bli mött med förståelse och framförallt vara delaktig i hur insatserna ska utföras.

• Hållbarheten består av, att när vi utvecklar vår äldreomsorg, ha blicken på personalen. Det är ju personalen varje dag skapar äldreomsorgen. Hållbara schema, delaktighet och inflytande och ett stort mått av förutsägbarhet i sina arbetsförhållanden, gör att vi har personal som trivs, mår bra och orkar arbeta fram till pensionen.

Låt oss ha tilltro till att vi tillsammans kan skapa en framtid att längta till.

Pia Sjöstrand (S)

äldreomsorgsnämndens ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan