Annons

Annons

Annons

Södertälje

Debatt
Debatt: Tron på människors lika värde förenar oss

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Förra årets mottagare av 5i12-priset var Jacob Fraiman och Robert Lyck från KRIS Södertälje.

Bild: Mattias Holgersson

Annons

Ett inkluderande samhälle fritt från diskriminering och främlingsfientlighet – i ett sådant samhälle vill vi leva. Vi har olika partitillhörighet och delar inte alltid samma syn på politiska sakfrågor, men tron på människors lika värde och mångfald förenar oss.

I Södertälje bor, verkar och lever människor från världens alla hörn. Sverige är i mångt och mycket ett öppet land. Vi har en lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av kön eller könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Annons

Annons

Samtidigt vet vi att lagen inte alltid speglar verkligheten. Människor utsätts fortfarande för diskriminering på arbetet, bostadsmarknaden och i vardagen. Det finns all anledning att fortsätta driva ett aktivt arbete för ett bättre samhälle.

Varje år den 5 december klockan 5 i 12 anordnas en manifestation för att uppmärksamma rörelsens arbete mot främlingsfientlighet och rasism

För drygt 30 år sedan startade 5i12-rörelsen i Härnösand med syftet att förena folket i kommunen efter en tid av främlingsfientlig stämning. Varje år den 5 december klockan 5 i 12 anordnas en manifestation för att uppmärksamma rörelsens arbete mot främlingsfientlighet och rasism som fortfarande pågår.

I Södertälje väljer kommunen, Telge, polisen och Länstidningen att i samband med detta utse en person eller organisation som står upp för människors lika värde, för medmänsklighet i samhället och som aktivt bidrar till att minska motsättningar mellan människor från olika kulturer.

Alla behövs i kampen mot de krafter som vill skapa splittring och hat. Vi är övertygade om att vi, med gemensamma krafter, kan forma ett samhälle där alla känner trygghet och gemenskap.

Boel Godner (S)

Annons

David Winerdal (KD)

Tage Gripenstam (C)

Hanna Klingborg (MP)

Alexander Rosenberg (M)

Metin Hawsho (L)

Linda Sjögren (V)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan