Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Skärp reglerna för svenskt medborgarskap

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att bli medborgare i Sverige är eftertraktat, skriver debattören. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Annons

Den senaste veckan har nyhetssidorna dominerats av Iraks försvarsminister, Najah al-Shammari, som varit verksam sedan diktatorn Saddam Hussein styrde Irak och som anklagas för grova övergrepp och folkrättsbrott. Han har svenskt medborgarskap och har varit föremål för åtal om misshandel, kvinnomisshandel och det har även framkommit att han misstänks ha utnyttjat sociala förmåner på felaktiga grunder i Sverige.

Det mest anmärkningsvärda är egentligen hur enkelt det är att få svenskt medborgarskap på kort tid. Detta trots ökande migration och att många som kommer hit saknar id-handlingar vilket gör det svårare för våra myndigheter att kontrollera deras bakgrund.

Svenskt medborgarskap är eftertraktat, väntetiden är lång och ansökningarna är många, vilket gör att Migrationsverket och Säpo inte hinner göra grundliga kartläggningar av sökande. Då försvåras möjligheten för myndigheterna att uppdaga om sökande har begått grova brott i sina hemländer. I sådana fall får medborgarskap inte heller återkallas i efterhand. Det är på tiden att reglerna för svenskt medborgarskap ses över och skärps för att beivra missbruk.

Annons

Annons

Genom medborgarskapet stärks känslan av delaktighet, samhörighet och är identitet som bygger på svenska värderingar och traditioner.

Svenskt medborgarskap är inte vad som helst. Det innebär rättigheter och skyldigheter. Medborgarskapet har såväl en reell som en symbolisk betydelse. Genom medborgarskapet erhålls rösträtt i riksdagsval men även rätten att söka vissa typer av tjänster inom polis, domstol och militär, den ovillkorliga rätten att vistas i landet samt konsulär hjälp vid problem i utlandet.

Den mer symboliska betydelsen är att medborgaren genom medborgarskapet blir en del av något gemensamt, med skyldigheter och rättigheter gentemot andra. Genom medborgarskapet stärks känslan av delaktighet, samhörighet och är identitet som bygger på svenska värderingar och traditioner.

Nuvarande regler för att kunna söka svenskt medborgarskap som vuxen är att du ska kunna styrka din identitet, har fyllt 18 år, har permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort samt har bott i Sverige en viss tid. Tiden kan variera, i de flesta fall ska du ha varit bosatt i Sverige i fem år från den dagen du har fått uppehållstillstånd, men för den som är statslös eller flykting enligt Genèvekonventionen gäller 4 år. Kortare tid gäller för nordiska medborgare eller om man är gift med en svensk medborgare.

Annons

Vi anser att en utredning bör tillsättas för att se över nuvarande krav för att erhålla svenskt medborgarskap.

För att få svenskt medborgarskap ska man också ha levt ett skötsamt liv i Sverige. Om man har begått ett brott kan man ändå bli svensk medborgare, men först efter en karenstid. Hur lång den är beror på vilket straff man har fått.

Annons

Kristdemokraterna vill stärka och uppvärdera det svenska medborgarskapet. Vi anser att en utredning bör tillsättas för att se över nuvarande krav för att erhålla svenskt medborgarskap. Utredningen ska uppvärdera det svenska medborgarskapet, bland annat genom att införa krav på samhällsorientering och språkkrav, samt att det införs kriterium för att förlora sitt medborgarskap, till exempel för den som fått det genom bestickning eller som har begått folkrättsbrott eller brott mot mänskliga rättigheter och har dubbelt medborgarskap.

Jag anser att det går för snabbt att få svenskt medborgarskap. Därför anser jag att en utgångspunkt för utredningen ska vara att vistelsetiden i Sverige förlängs från fyra till sju år.

Robert Halef (KD)

riksdagsledamot

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan